ايسنا/ معاون فني مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت گفت: با توجه به سرعت گرفتن روند واکسيناسيون و افزايش پوشش آن در کشور، تلاش ما اين است که پس از واکسيناسيون مشاغل و گروه هاي حساس، پروتکل هاي بهداشتي بازنگري شوند.
مهندس محسن فرهادي اظهار کرد: مشاغل حساسي که ارائه خدمات مي کنند و محدوديت داشتند و برخي از آنها همانند فروشگاه هاي زنجيره اي و مجتمع هاي تجاري جزء مشاغل گروه يک بودند، ترددهاي زيادي داشتند که مجبور بوديم در برخي مشاغل، محدوديت هايي را اعمال کنيم اما با توجه به سرعت گرفتن تزريق واکسن در کشور، اين پروتکل ها در ماههاي آينده تغيير مي کنند و بر اساس قرنطينه هوشمند، اجرايي مي شوند.
وي افزود: وضعيت رعايت پروتکل هاي بهداشتي همچنان در کشور در وضعيت مناسبي قرار ندارد و به طور ميانگين رعايت اين پروتکل ها در هفته گذشته در کشور حدود ۴۱ درصد بود که اين يک زنگ خطر است. با توجه به تاکيد وزير بهداشت و مباحثي که در ستاد ملي مقابله با کرونا مطرح شد، پروتکل ها و محدوديت ها هوشمند مي شوند البته تا هوشمند شدن آنها، مقداري زمان داريم چون بايد پوشش واکسيناسيون، بيشتر باشد. اگر پوشش واکسيناسيون به بيش از ۷۰ درصد برسد، پروتکل ها را به خدمت دهندگان و خدمت گيرندگاني گره مي زنيم که دو نوبت واکسن خود را دريافت کرده اند و ايمني نسبي دارند.
معاون فني مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت يادآور شد: اطلاعات افرادي که دو نوبت واکسن خود را تزريق کرده و در سامانه وزارت بهداشت موجود است بايد به سامانه اصناف و مرکز سلامت محيط و کار که دستگاه نظارتي وزارت بهداشت است، متصل  شوند بگونه اي که اين اطلاعات بر روي تلفن هاي همراه همه افراد، اطلاعات قابل دريافت و مشاهده باشد. به عنوان نمونه فردي که واکسن خود را تزريق نکرده نمي تواند به راحتي وارد يک سينما شود و فيلم تماشا کند بنابراين حتما بايد اين فرد دو نوبت واکسن کرونا را تزريق کرده باشد و در هنگام خريد بليط، اين موضوع توسط سامانه ها، استعلام شود. 
مهندس فرهادي ادامه داد: همکاران ما در بازنگري پروتکل هاي بهداشتي در همه مشاغل و گروه ها فعال شده اند. به عنوان نمونه در مورد پاساژهاي با فضاي بسته، همکاران ما مشغول محاسبه متراژ و ميزان تهويه هوا هستند تا زمان را مشخص کنند که يک فرد براي خريد در يک پاساژ به چه ميزان زمان نياز دارد.يا حضور افراد در فضاي بسته حتي در صورت دريافت دو نوبت واکسن کرونا، چقدر بايد باشد و يک پاساژ بايد چه تعداد ورودي داشته باشد؟ هدف ما از تغيير پروتکل ها، ايجاد محدوديت براي افرادي است که واکسن کرونا تزريق نکرده اند تا نتوانند از خدمات استفاده کنند و در مقابل، افرادي که پروتکل ها را رعايت و دو نوبت واکسن کرونا تزريق کرده اند بتوانند مشمول مشوق هاي ويژه اي شوند.
وي خاطرنشان کرد: هدف کلي ما اين است که سعي کنيم سلامت را با معيشت و اقتصاد مردم گره بزنيم تا به معيشت کساني که تابع رعايت پروتکل هاي بهداشتي هستند، ضربه اي وارد نشود. در حال حاضر تعداد اندکي ممکن است پروتکل هاي بهداشتي را رعايت نکنند و اين باعث اختلال در کسب و کار و معيشت همه افراد مي شود. از نظر کارشناسي اين روش پيچيده و پياده کردن آن، عملي و قابل اجرا است اما پيش شرط اصلي آن، افزايش پوشش واکسيناسيون در گروه هاي مختلف است تا سلامت گروه هاي شغلي را به اقتصاد آنها گره بزنيم.
به گزارش وبدا، معاون فني مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت يادآور شد: متاسفانه درصد استفاده از ماسک در کشور، به کمتر از ۵۰ درصد رسيده است البته برخي از استانها از اين نظر در وضعيت مطلوبي قرار دارند. وضعيت استفاده از ماسک در تهران به اندازه ميانگين کشوري و حدود ۵۰ درصد است البته در برخي مناطق تهران، وضعيت استفاده از ماسک، بسيار خوب و در برخي مناطق، نامناسب و در برخي مراکز خدمات مانند رستورانها در فضاي بسته، به شدت نامناسب است. متاسفانه تهويه نامناسب در برخي رستورانهاي با فضاي بسته، عاملي براي انتقال بيماري است. يکي از شرايطي که موجب انتقال سريع ويروس دلتا مي شود، تهويه نامناسب و فقدان هواي تازه است.


به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar