باشگاه خبرنگاران/ مديرکل پذيرش و امور اداري ايثارگران بنياد شهيد و امور ايثارگران آخرين جزئيات پرونده‌هاي شهداي سلامت و تعداد اين شهدا را تشريح کرد.
سيد نورالدين علم بلادي مديرکل پذيرش و امور اداري ايثارگران بنياد شهيد و امور ايثارگران در رابطه با آخرين وضعيت شهداي سلامت اظهار کرد:در رسيدگي به پرونده‌هاي احراز شهداي سلامت يا همان شهداي خدمت، مرجع اصلي وزارت بهداشت است يعني اگر پرونده‌اي قرار است تشکيل شود بايد در وزارت بهداشت تشکيل شود و در بنياد شهيد تشکيل نمي‌شود. اين نکته‌اي است که کمتر به آن توجه مي‌شود و سوالات بيشتر به سمت بنياد شهيد مي‌آيد، ولي بنياد شهيد به سوالات کمي مي‌تواند پاسخ دهد.
وي ادامه داد: اينکه چه پرونده تشکيل شده را وزارت بهداشت بايد پاسخ دهد، چون بيناد شهيد فقط پرونده‌هايي را که در کميته ملي احراز شهادت وزارت بهداشت تاييد مي‌شود را تحويل مي‌گيرد و تحت پوشش قرار مي‌دهد، اينکه چند پرونده به اين کميته آمده و تاييد نشده هم در اختيار وزارت بهداشت است.
وي بيان کرد:تاکنون ۱۶۸ پرونده در کميته ملي احراز شهادت خدمت در وزارت بهداشت تاييد و تصويب شده، به بنياد تحويل شده و تحت پوشش بنياد قرار گرفته اند. در آخرين جلسه اين کميته ۳۲ پرونده ديگر هم تاييد شده که وزارت بهداشت در حال تکميل پرونده‌ها و ارسال به بنياد شهيد است که جمعا ۲۰۰ پرونده است.
علم بلادي گفت: خانواده‌هاي اين شهدا تحت پوشش قرار مي‌گيرند و خدمات مشابه بقيه شهدا ارائه خواهد شد و با شهداي ديگري که تحت پوشش بنياد هستند تفاوتي نخواهند داشت و بخشي از خدمات مربوط به حقوق و مزايا است که براساس احکام حقوقي وزارت بهداشت پرداخت مي‌شود. همچنين به خانواده‌هاي آن‌ها خدمات فرهنگي، آموزشي ارائه مي‌شود و فرزندان آن‌ها از سهميه‌هاي مختلفي که به فرزندان شهدا داده مي‌شود، بهره مند مي‌شوند. همچنين به والدين آن‌ها براساس احکامي که وجود دارد مزايا تعلق مي‌گيرد.
وي افزود: کميته ملي احراز شهيد خدمت، چهار عضو اصلي شامل، وزير بهداشت که رئيس اين کميته است، رياست سازمان برنامه و بودجه، رياست سازمان امور استخدامي کشور و رياست بنياد شهيد و امور ايثارگران دارد و اين جلسات هم در وزارت بهداشت تشکيل مي‌شود. قطعا تعدادي از پرونده‌ها قبل از اينکه به اين کميته ارسال شود به دليل نقص مدرک و عدم تطبيق با آيين نامه مربوطه به اين کميته نخواهند رسيد و به دبيرخانه وزارت بهداشت عودت مي‌شوند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar