ايرنا/ رييس انجمن اوليا و مربيان مدارس گفت: براساس دستورالعمل اين وزارت آموزش و پرورش تامين و تهيه لباس فرم براي دانش‌آموزان در سال تحصيلي ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ اجباري نيست.
نورعلي عباسپور افزود: سياست کلي کشور براي انتخاب يا تعيين لباس فرم دانش‌آموزان ، عدم تحميل و تعيين لباس متناسب با شرايط سني، جنس و رعايت ارزش‌هاي ديني و فرهنگي است و در مجموع تصميم با شوراي مدرسه است.
وي ادامه داد: براساس سياست کشوري مقرر شد که شوراي مدرسه براي لباس فرم دانش‌آموزان تصميم گيري کند که آيا دانش‌آموزان بايد از لباس فرم استفاده کنند يا نه. تصميم قطعي وزارت آموزش و پرورش اين است که هيچ اجباري در تهيه لباس فرم وجود ندارد.
رييس انجمن اوليا و مربيان مدارس وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: شوراي مدرسه که رييس انجمن اوليا و مربيان، نماينده معلمان و مدير مدرسه در اين شورا حضور دارند تصميم مي‌گيرند که بايد دانش‌آموزان لباس فرم داشته باشند يا نه. البته اين اعضا به عنوان ترکيبي است که همه تصيم‌گيرندگان لباس فرم ، در اين شورا حضور دارند.
عباسپور تاکيد کرد: رييس انجمن اوليا و مربيان به عنوان مدافع والدين نيز در اين شورا حضور دارد و بر تمام اقدامات، فعاليت‌ها و تصميم‌گيري‌هاي شورا نظارت مي‌کند. 
وي اظهار داشت: يکي از اهداف اصلي تهيه لباس فرم براي دانش‌آموزان نظم بخشيدن به وضعيت مدارس است و حتي به گونه‌اي عمل مي شود که از نظر هزينه‌اي براي خانواده‌ها گران تمام نشود. اينکه شوراي مدرسه وارد مي شود بخاطرهمين منظور است اگرچه برخي از مواقع خانواده‌ها نيز تامين لباس فرم را به عنوان يک مطالبه از ما مي‌خواهند.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا ابلاغي از سوي وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل استان‌ها انجام شده است؟ تصريح کرد: تامين و تهيه لباس فرم با تصميم شوراي مدرسه است همانند سرويس مدارس که بايد به صورت مشروط اقدام شود و اعلام کرده‌ايم که به ميزاني که دانش‌آموز از سرويس مدرسه استفاده کرد بايد هزينه پرداخت کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar