اقتصاد نیوز/ بررسی آمارهای کرونایی در ایران و کشورهای همسایه نشان می دهد میزان ابتلا در ترکیه روندی صعودی گرفته و به سومین رتبه در آمارهای جهانی رسیده است. اما با این حال هنوز میزان مرگ ومیر آن کمتر از این رقم در ایران است.
 
آمارهای وزارت بهداشت و درمان در ایران از متغیرهای نگران کننده کرونا  نشان از مسیر ناهموار در نزول داشته است.

این درحالی است که دربرخی کشورهای همسایه با ایران داد ه های منتشر شده و جهانی خبر از وضعیت قرمز کرونایی داشته و سیری صعودی گرفته است.

وضعیت قرمز ابتلا به کرونا در ترکیه
بسط بررسی امار ابتلا به کرونا در کشورهای همسایه با ایران نشان می دهد در روزهای اخیر شمار مبتلایان در ترکیه برابر با 33 هزار و 860 نفر بوده که در مقایسه با روز قبل خود 10.7 درصد رشد داشته است.

روند میانگین ابتلا به کرونا در این کشور نشان می دهد روند ابتلا در ترکیه سیری صعودی گرفته و اکنون به بالاترین میزان خود دریک ماه و نیم اخیر رسیده است

مقایسه آمارهای جهانی ابتلا به کرونا در روز  20 مهر ماه نیز نشان می دهد کشور ترکیه در میان کشورهای جهان رتبه سوم ابتلا به کرونا را داشته و پس از دو کشور آمریکا  و بریتانیای کبیر قرار گرفته است.

در سوی دیگر در کشور عراق اما میزان ابتلا به کرونا همانند روزهای قبل سیری نزولی را اتخاذ کرده و در حال کاهش است.

در همین رابطه میانگین ابتلا در این کشور نسبت به قبل 6.3 درصد کاهش پیدا کرده و در نهایت به هزار و 749 نفر رسیده است.

روند مرگ ومیر کرونا در ایران، ترکیه و عراق
طبق آمارهای وزارت بهداشت و درمان در روز 21 مهر ماه در ایران 193 نفر جان خود را بر سر ابتلا به کرونا از دست داده اند. این رقم نسبت به روز قبل خود تقریبا 9 درصد کاهش پیدا کرده و در مسیری نزولی قرار گرفته است. بررسی آمارها نشان می دهد به طور متوسط در این مدت تقریبا 213 تن از مبتلایان به کرونا در کشور فوت کرده اند.

در ادامه اما در مقایسه آمار مرگ ومیر کرونایی در ایران با ترکیه و عراق مشاهده می شود با وجود افزایش ابتلا به کرونا درترکیه، میانگین هفتگی مرگ ومیر ایران از این رقم در ترکیه بالاتر است.

در همین خصوص میانگین هفت روزه فوتی های کرونایی در ترکیه برابر با 209 نفر بوده و در عراق برابر با 30 نفر به ثبت رسیده که هر دو از میزان به ثبت رسیده در ایران کمتر می باشند.

در ادامه قدرت کشندگی کرونا در کشور با دو کشور همسایه نشان می دهد شدت مرگ ومیر در ایران نیز از عراق و ترکیه بالاتر است.

نسبت مرگ و میر کرونایی به مبتلایان در هر هفت روز می تواند گویای روندقدرت کشندگی در هر منطقه باشد.

در همین خصوص قدرت کشندگی ایران در هفته اخیر برابر با 1.8 درصد به ثبت رسیده است. این درحالی است که این نسبت در عراق برابر با 1.6 درصد و در ترکیه معادل با 0.7 درصد بوده و کمتر از این رقم در ایران بوده است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar