آخرین خبر/ زهرایی، رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت گفت: طبق مصوبه کمیته فنی کشوری واکسیناسیون کووید19 قرار شد براساس همان اولویتی که هموطنان دُز اول را دریافت کردند، دُز سوم را هم دریافت کنند.

تزریق دُز سوم واکسن از روز گذشته در دانشگاه علوم پزشکی کشور آغاز شده است.

دز سوم یا یادآور بستگی به نوع واکسن نوبت اول و دوم دارد و بهتر است بعد از گذشت 6 ماه از دُز دوم تزریق شود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar