آخرین خبر/ از کولبران درمانده از بیکاری تا دزدان یقه سپیدی که کانتینر از پس کانتینر پوشاک به کشور قاچاق می کنند و همدستان آنها در سازمان یا نهادی که حق حساب می گیرند تا فرایند قاچاق راحت تر شود، در نهایت یک هدف را محقق می کنند، نابودی تولید.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar