logo
  1. برگزیده
جامعه و حوادث

رعایت ۵۱ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در کشور

منبع
ايسنا
بروزرسانی
رعایت ۵۱ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در کشور

ایسنا/ در هفته ۱۱۲ همه‌گیری کرونا در ایران، کمترین میزان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در مدارس بوده و بر همین اساس شکایت از مدارس نیز به دلیل عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی ۴۳۸ مورد شکایت بوده است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، طبق آخرین نقشه رنگ‌بندی کرونایی کشور که از سوی وزارت بهداشت منتشر شده است،  در حال حاضر ۵۵ شهر در وضعیت، ۸۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۷۴ شهر در وضعیت زرد و ۳۵ شهر در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.

رعایت ۵۱ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در کشور / کمترین میزان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در مدارس

بر اساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور در هفته منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ (از ۲۰ تا ۲۷ فروردین ماه)، همچنان پایین و بالغ بر ۵۱.۷۹  درصد بوده است.

رعایت ۵۱ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در کشور / کمترین میزان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در مدارس

روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی را از ۲۰ تا ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ می‌توانید در نمودار زیر مشاهده کنید:

رعایت ۵۱ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در کشور / کمترین میزان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در مدارس

در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی استان‌های کشور در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۶.۴۴ درصد بوده است. در این شاخص بیشترین میزان رعایت در استان کرمانشاه با ۶۶.۲۰ درصد و کمترین میزان رعایت هم در استان هرمزگان با ۴۳.۵۵ درصد بوده است.

رعایت ۵۱ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در کشور / کمترین میزان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در مدارس

همچنین میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی کشور از ۱۰ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۶.۴۴ بوده است که فرودگاه‌ها با ۹۳.۱۸ درصد بیشترین میزان رعایت و رستوران‌ها با ۴۹.۶۱ درصد کمترین میزان رعایت را در این شاخص داشته‌اند.

رعایت ۵۱ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در کشور / کمترین میزان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در مدارس

میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استان‌های کشور از ۱۷ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۰.۸۴ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت در استان هرمزگان با ۷۷.۸۳ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به قم با ۳۵.۷۹ درصد بوده است.

رعایت ۵۱ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در کشور / کمترین میزان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در مدارس

همچنین میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی کشور نیز از ۱۰ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۰.۸۴ درصد بوده است که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط به فرودگاه‌ها با ۹۷.۷۳ درصد و کمترین میزان استفاده از ماسک مربوط به مراکز ورزشی با ۴۰.۵۶ درصد است.

رعایت ۵۱ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در کشور / کمترین میزان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در مدارس

میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۱۷ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، ۴۷.۵۹ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت مربوط به استان آذربایجان غربی با ۶۰.۴۲ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به لرستان با ۳۶.۷۴ درصد بوده است.

رعایت ۵۱ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در کشور / کمترین میزان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در مدارس

همچنین میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی کشور از ۱۰ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، ۴۷.۵۹ درصد بوده که فرودگاه‌ها ۸۶.۳۶ درصد بیشترین درصد رعایت و مدارس با ۳۴.۷۵ درصد کمترین میزان رعایت را داشته‌اند.

رعایت ۵۱ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در کشور / کمترین میزان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در مدارس

میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۱۷ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، ۵۳.۵۶ درصد بوده است. در عین حال بیشترین میزان رعایت مربوط به استان آذربایجان غربی با ۷۱.۹۶ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به هرمزگان با ۳۷.۵۵ درصد بوده است.

رعایت ۵۱ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در کشور / کمترین میزان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در مدارس

همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی کشور از ۱۰ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، ۵۳.۵۶ درصد بوده است. فرودگاه‌ها با ۹۷.۷۳ درصد رعایت تهویه مناسب در بالاترین سطح رعایت و مراکز ورزشی با ۴۷.۴۰ درصد در قعر رعایت این پروتکل قرار دارند.

رعایت ۵۱ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در کشور / کمترین میزان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در مدارس

در عین حال وضعیت واکسیناسیون در اماکن عمومی کشور از ۱۰ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، را می‌توانید در نمودار زیر مشاهده کنید:

رعایت ۵۱ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در کشور / کمترین میزان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در مدارس

در عین حال طبق اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بر اساس اقدامات ناشی از تشدید بازرسی‌ها از تاریخ ۱۷ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، از تعداد ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، بالغ بر ۲۲۴۲۴۸ مورد بازرسی انجام شده است.

رعایت ۵۱ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در کشور / کمترین میزان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در مدارس

همچنین طی این مدت تعداد ۳۷۱۶۲ مرکز از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار گرفته و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و ۱۲۶۵ مورد از این مراکز نیز پلمب شده‌اند.

رعایت ۵۱ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در کشور / کمترین میزان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در مدارس

شکایات مردمی در سامانه ملی پاسخگویی ۱۹۰ وزارت بهداشت
 

در عین حال بر اساس اعلام وزارت بهداشت، کل شکایات مردمی ثبت شده در سامانه ۱۹۰، بالغ بر ۱۹۰۸ مورد بوده است. بیشترین مکان مورد گزارش برای ثبت شکایات بهداشتی مربوط به اماکن مسکونی با موضوع دفع غیربهداشتی فاضلاب، انجام فعالیت غیر مجاز و آب شرب غیر بهداشتی بوده است.

شکایت از مدارس نیز با فراوانی موضوع شکایت عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی  نیز ۴۳۸ مورد شکایت بوده است.

همچنین از کل شکایات، ۲۶ درصد مربوط به اماکن مسکونی، ۲۶ درصد مربوط به نانوایی‌ها، ۲۳ درصد مربوط به مدارس، ۱۳ درصد مربوط به اغذیه فروشی‌ها، ساندویچ و پیتزا فروشی‌ها و ۱۲ درصد مربوط به سلف سرویس و رستوران‌ها بوده است.

رعایت ۵۱ درصدی پروتکل‌های بهداشتی در کشور / کمترین میزان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در مدارس

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar