اعتماد/ روزنامه اعتماد نوشت که تعداد دانشجویان زن از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۱، ۲۵درصد کاهش یافته است.

بررسی‌های «اعتماد» بر آمار آموزش عمومی، تحصیلات عالی و وضعیت بیکاری فارغ‌التحصیلان نشان داد که در فاصله سال 1391 تا 1401، با وجود افزایش تعداد دختران و پسران دانش‌آموز در پیش‌دانشگاهی و پایه دوازدهم و همچنین رشد آمار ثبت‌نام دختران و پسران برای شرکت در آزمون سراسری، هم از تعداد دانشجویان کاسته شده و هم ترکیب جنسیتی دانشجویان تغییر کرده به این معنا که در این دهه، به تدریج،آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از کمتر از 20 درصد (سال 1391) به بالای 40 درصد (سال 1401) رسیده و به موازات رشد نرخ بیکاری، در سال 1401 و نسبت به سال پایه (1391) از تعداد دانشجویان کاسته شده که این کاهش، به خصوص در آمار دانشجویان زن کاملا مشخص و معنادار است.

افزایش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در فاصله سال تحصیلی 1391 -1390 و 1401- 1400 با وجود کاهش نرخ بیکاری در جمعیت بالاتر از 15 سال کشور (در سال 1401 نرخ بیکاری در جمعیت بالای 15 سال کشور تک رقمی شد) علاوه بر کاهش سرمایه اجتماعی و رشد نارضایتی عمومی به دنبال رخدادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، از عوامل موثر در کاهش رغبت جمعیت جوان به ادامه تحصیلات عالی است. 

آمارهای رسمی چه می‌گویند؟ 
تعداد دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی در سال تحصیلی 1391 - 1390 که می‌توانستند در کنکور سال 1391 شرکت کنند: 483 هزار و 966 نفر (282 هزار و 646 دختر، 201 هزار و 320 پسر) 
تعداد دانش‌آموزان پایه دوازدهم در سال تحصیلی 1401 - 1400 که می‌توانستند در کنکور سال 1401 شرکت کنند: 904 هزار و 323 نفر (444 هزار و 948 دختر، 459 هزار و 375 پسر) 
تعداد داوطلبان کنکور در سال 1391: یک میلیون و 66 هزار و 141 نفر (639 هزار و 982 زن، 426 هزار و 159 مرد) 
تعداد داوطلبان کنکور در سال 1401: یک میلیون و 489 هزار و 220 نفر (915 هزار و 41 زن، 574 هزار و 179 مرد) 
تعداد دانشجویان در سال تحصیلی 1391 - 1390: 4 میلیون و 404 هزار و 614 نفر 
تعداد دانشجویان زن در سال تحصیلی 1391 - 1390: دو میلیون و 191 هزار و 409 نفر 
تعداد دانشجویان مرد در سال تحصیلی 1391 - 1390: دو میلیون و 213 هزار و 205 نفر
تعداد دانشجویان در سال تحصیلی 1401 - 1400: 3 میلیون و 342 هزار و 220 نفر (کاهش 24.1 درصدی نسبت به تعداد دانشجویان سال تحصیلی 1391- 1390) 
تعداد دانشجویان مرد در سال تحصیلی 1401 - 1400 : یک میلیون و 700 هزار و 794 نفر (کاهش 23.1 درصدی نسبت به تعداد دانشجویان مرد در سال تحصیلی 1391- 1390) 
تعداد دانشجویان زن در سال تحصیلی  1401 - 1400: یک میلیون و 641 هزار و 426 نفر (کاهش 25 درصدی نسبت به تعداد دانشجویان زن در سال تحصیلی 1391 - 1390) 

نرخ بیکاری در جمعیت بالای 15 سال در سال 1390: 14.7 درصد 
نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در سال 1390: 19.4 درصد 
نرخ بیکاری جمعیت بالای 15 سال در سال 1391: 12.2 درصد 
نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در سال 1391: 20.9 درصد 
نرخ بیکاری در جمعیت بالای 15 سال در سال 1400: 9.2 درصد 
نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در تابستان سال 1400: 40.6 درصد (از جمع یک میلیون و 12 هزار و 227 نفری فارغ‌التحصیلان بیکار، 538 هزار و 97 نفر زن - معادل 71.6 درصد از جمع بیکاران تحصیلکرده - و 474 هزار و 130 نفر مرد - معادل 27.2 درصد از جمع بیکاران تحصیلکرده - بوده‌اند.) 
نرخ بیکاری در جمعیت بالای 15 سال در سال 1401: 9.7 درصد 
نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در تابستان سال 1401: 40.9 درصد (از جمع 955 هزار و 398 نفری فارغ‌التحصیلان بیکار، 513 هزار و 895 نفر زن - معادل 68.7 درصد از جمع بیکاران تحصیلکرده - و 441 هزار و 503 نفر مرد - معادل 27.9 درصد از جمع بیکاران تحصیلکرده - بوده‌اند.)
 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar