فارس/ جلسه کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با بازيکنان، مربيان و داوران فوتبال کشور برگزار شد. مصطفي افضلي‌فرد سخنگوي اين کميسيون در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، درباره جزئيات اين جلسه گفت: جلسه امروز دومين جلسه کميسيون در رابطه با بحث بررسي پرونده رشوه در فوتبال بود که با حضور بازيکنان، داوران و مربيان برگزار شد.وي با تأکيد بر اينکه نمي‌توان جزئيات زيادي از اين پرونده را تا حصول نتيجه اعلام کرد اظهار داشت: در اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر اغلب بر اين نکته تأکيد داشتند که فساد در فوتبال قليل است و کليت فوتبال سالم است.افضلي‌فرد افزود: البته اهالي فوتبال بر اين نکته تأکيد داشتند که بايد با اين اقليت برخورد شود.سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي عدم اجراي قوانين موجود، عدم شفافيت در بخشي از قراردادها، تفاوت‌ها در توزيع حقوق و دستمزدها، بزرگ کردن برخي عيوب و بد اخلاقي‌ها توسط برخي از رسانه‌ها از جمله مشکلات موجود در فوتبال است که در جلسه امروز کميسيون به آن اشاره شد.وي همچنين دولتي بودن ورزش، عدم تشکيل کميسيون فرهنگي-ورزشي در وزارت ورزش و جوانان و ضعف‌هاي نظارتي را از جمله مشکلات امروز فوتبال برشمرد.افضلي‌فرد با تکرار اينکه برخي از متهمان مربوط به پرونده رشوه در فوتبال شناسايي شدند تصريح کرد: جزئيات بيشتر اين پرونده تا زمان کامل شدن تحقيقات و اسناد و همچنين تکميل گزارش اعلام نخواهد شد.وي درباره زمان جلسه بعدي کميسيون اصل 90 براي بررسي رشوه در فوتبال گفت: زمان دقيق جلسه بعدي مشخص نيست اما به سرعت جلسات بعدي را برگزار خواهيم کرد.سخنگوي کميسيون اصل 90 همچنين با بيان اينکه هدف کميسيون اصل90 از پيگيري اين پرونده دفاع از فوتبال سالم است، گفت: کساني که در اين خصوص با کميسيون همکاري نکنند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.