آخرين خبر/ پرسپوليسي‌ها کلي تمرين کرده بودند تا بعد از گلزني به پيکان چالش مانکن را که اخيرا مد شده اجرا کنند اما طارمي آنقدر موقعيت خراب کرد که همه چيز خراب شد. طارمي مدت‌هاست که گل نمي‌زند البته او هفته دهم به صنعت نفت آبادان يک گل زد ولي در تيم ملي گلي نزده و در ليگ هم آمادگي پارسال را ندارد. برانکو بعد از بازي با پيکان گفت تيمي که مي‌خواهد برنده شود بايد يکي از 6 موقعيت خود را گل کند. مشخص بود که برانکو از دست طارمي و گل خراب کردنش شاکي است که چنين حرفي مي‌زند هر چند که قرمزها مقابل پيکان 6 موقعيت گل نداشتند و حتي دقيقه 92 شانس آوردند که گل نخوردند.