ورزش 3/ به نظر مي رسد عليرغم گدشت سالها از فاجعه هيلزبورو، هنوز هم ابعاد ناشناخته اي از اين اتفاق تلخ وجود دارد. امروز خانواده قربانيان فاجعه هيلزبورو در دادگاه حضور يافتند تا 6 مضمون جديد اين فاجعه از سوي دادگاه بريتانيا معرفي شوند. اين فاجعه در سال 1989 رخ داد و طي آن 96 نفر از هواداران فوتبال جان خود را از دست دادند اما دادگاه بريتانيا تحقيقات خود را براي شناسايي متهمان اصلي اين اتفاق تلخ متوقف نکرد و حالا اين پرونده وارد مرحله جديدي شده است. بر اين اساس ديوسد داکنفيلد مدير برگزاري مسابقه بين دو تيم ليورپول و ناتينگهام فارست و نورمن بيتسون افسر سابق پليس بخش جنوبي يورکشاير و همچنين 4 نفر ديگر در اين خصوص دستگير شده اند. در حل حاضر داکنفيلد متهم به سهل انگاري و عدم اجراي درست وظايف خود شده و اتهام وي دست داشتن در مرگ 95 نفر از 96 قرباني اين فاجعه است. همچنين نورمن بيتسون نيز به موارد ديگري از جمله سوء رفتار در ادارات دولتي نيز متهم شده است. خانواده هاي قربانيان اين حادثه از دوباره به جريان افتادن پرونده اين حادثه تا روشن شدن همه ابعاد آن ابراز رضايت کردند. در سال 1989 و قبل از آغاز ديدار دو تيم ليورپول و فارست، ازدحام هواداران به حدي بود که پليس يکي از درب هاي خروجي را باز کرد و همين اتفاق باعث زير دست و پا ماندن بسياري از هواداران ليورپول و مرگ 96 نفر از آنها شد. در ابتدا اخبار حاکي از آن بود که هواداران ليورپول در اين حادثه مقصر بوده اند اما بعدها مشخص شد که تصميمات اشتباه پليس باعث رخ دادن اين فاجعه بوده است.