ورزش 3/ دومين نشست مربيان نخبه فوتبال آسيا در شانگهاي به کار خود پايان داد تا سرمربي استقلال در مسير بازگشت به ايران قرار داشته باشد. نشست مربيان نخبه فوتبال آسيا با هدف بررسي راهکارهاي پيشرفت رقابت هاي باشگاهي قاره به مدت سه روز در شانگهاي چين با حضور چهره هاي سرشناس دنياي مربيگري برگزار شد که از ايران عليرضا منصوريان سرمربي استقلال به عنوان تنها نماينده حضور داشت. اين نشست که صبح امروز با بحث و تبادل نظر حاضران در قبال مقايسه رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا با ليگ قهرمانان اروپا به پايان رسيد؛ چهره هاي بسيار سرشناس و پرافتخاري را در خود مي ديد؛ از جمله فابيو کاپلو، فليکس ماگات، آندره ويلاش بواش، گوستاوو پويت و ... در اين نشست در مورد شباهت ها و تفاوت هاي بين ليگ قهرمانان آسيا و ليگ قهرمانان اروپا و همچنين نوآوري هايي براي ادامه پيشرفت رقابت هاي باشگاهي در آسيا، مطابق با ديدگاه و ماموريت AFC براي ارائه مسابقات درجه يک و توسعه تيم ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت تا باشگاه هاي آسيايي در صحنه جهاني توان رقابت داشته باشند. مربيان نيز نظرات خود را در مورد استفاده از کمک هاي ويدئويي براي داوران، داوران معاون اضافي (معرفي شده در مرحله نهايي مرحله يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا)، مديريت بحران، انگيزه بازيکن، زمان واقعي بازي و شبيه سازي ابراز کردند. بحث بر روي موقعيت و مقررات مربوط به واجد شرايط بودن بازيکنان خارجي براي ليگ قهرمانان، مسائل مالي در قبال حقوق و دستمزد، مديريت رسانه، دسترسي به پخش و امنيت شغلي براي مربيان پيشرو در آسيا متمرکز شده بود. اندي راسبورگ، مدير فني AFC که رئيس انجمن بود در پايان نشست گفت: «براي دومين بار با حضور مربيان برتر سراسر آسيا تجربيات خود را به اشتراک گذاشتيم و به همکاران خود توصيه هاي لازم براي پيشرفت بيشتر را ارائه داديم. اين دو روز جذاب بود چون در آن بسياري از موضوعات مهم مورد بحث قرار گرفت ».