خبر ورزشي/ باشگاه پرسپوليس بار ديگر متحمل شکايت جديدي عليه خود در فيفا شد. اين بار جري بنگستون مهاجم هندوراسي پرسپوليس در فصل پانزدهم از اين باشگاه دست به شکايت برد تا باقي مانده مطالباتش را دريافت کند. موضوع اينجاست که باشگاه براي تسويه حساب طلب بنگستون که چيزي کمتر از 450 ميليون تومان خوانده شده، زماني کافي در اختيار داشت اما مديران باشگاه اين زمان را به راحتي از دست دادند تا درست در شرايطي که پرسپوليس خود را آماده اخذ مجوز حرفه اي براي حضور در ليگ قهرمانان آسيا مي بيند، با چنين شکايتي مواجه شود. عصبانيت بنگستون به اين خاطر است که مديران باشگاه هرگز براي تسويه حساب با او تماسي نداشتند و اين يک نمره منفي ديگر در کارنامه مديران باشگاه ثبت مي کند. ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد