فارس/ مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس گفت: باشگها نهايت تلاشش را براي حفظ بازيکنان انجام داده و مي‌دهد اما اگر بنابر جدايي بازيکنان هم هست بايد آنها مردانه از تيم جدا شوند. پندار خمارلو در خصوص آخرين وضعيت نقل و انتقالات باشگاه پرسپوليس و اينکه تکليف برخي از بازيکنان اين تيم که قراردادشان به پايان رسيده است، گفت: درست است که وضع مالي باشگاه خيلي روبه‌ راه نيست چرا که برخي بدهي‌ها را پرداخت کرديم اما هيچکدام از بازيکناني که قراردادشان به اتمام رسيده يا از ما جدا شده‌اند نمي‌توانند بگويند از باشگاه درخواست پول کردند و ما نداديم. وي افزود: چند روز پيش مصاحبه‌اي از فرشاد احمدزاده خواندم که در اين مصاحبه از قول او نوشته شده بود کسي از باشگاه به او نگفته براي تمديد قرارداد اقدام کند اما بايد بگويم که ما در سايت رسمي باشگاه پرسپوليس خبري مبني بر مذاکره با مدير برنامه‌هاي اين بازيکن که مدير برنامه صادق محرمي هم هست منتشر کرديم مبني براينکه با مدير برنامه اين دو بازيکن براي تمديد قرارداد مذاکره کرديم اما مدير برنامه اين دو بازيکن اعلام کرد که در پايان ليگ مذاکرات را انجام خواهد داد اما بعد از آن محرمي در پايان بازي با الجزيره از پرسپوليس خداحافظي کرد و خودم من در تماسي که با فرشاد احمدزاده داشتم او گفت که قيد من را بزنيد. اين اتفاقات نشان مي‌دهد که ما در باشگاه پرسپوليس تلاش خودمان را انجام داديم اما در فضاي مجازي بعضاً گفته مي‌شود که ما تلاشي براي تمديد قراردادها انجام نداديم. مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس که با راديو تهران صحبت مي‌کرد، اظهار داشت: درباره کمال کاميابي‌نيا هم بايد بگويم با وجود اينکه پيشنهاد او غيرمتعارف بود اما باشگاه براي نشان دادن حسن نيت خودش اين پيشنهاد غيرمتعارف را هم پذيرفت اما باز هم آنها براي تمديد قرارداد به باشگاه نيامدند. به هر حال شأن باشگاه پرسپوليس بسيار بالا است و ما نمي‌توانيم با خواهش و التماس بازيکني را در تيم نگه داريم. اينطور نيست که بگوييم پيشنهاد مالي بازيکنان را نپذيرفتيم و هيچکدام از بازيکنان نمي‌توانند بگويند پيشنهادي دادند که باشگاه از پذيرش آن خودداري کرد. ما حاضريم در هر رسانه يا هر خبرگزاري با اين بازيکنان رو در رو شويم تا اگر حرفي خلاف اظهارات من وجود داشت آن را بيان کنند. خمارلو افزود:‌خود من در تماسي که با آقاي برانکو در کرواسي برقرار کردم او به من گفت که هرکس دوست داشت در پرسپوليس بماند ما از آن استقبال مي‌کنيم و هر کسي هم که مي‌خواهد برود برايش آرزوي موفقيت خواهيم کرد. به گفته آقاي برانکو ما نمي‌توانيم بيشتر از اين معطل بازيکنان شويم. ما دوست داريم با همين بازيکنان که دو سال پياپي قهرمان شديم کار را ادامه دهيم چرا که آنها براي پرسپوليس زحمت کشيدند اما همانطور که ما به آنها احترام مي‌گذاريم آنها هم بايد به باشگاه پرسپوليس و هوادارانش احترام بگذارند اين کمال بي‌انصافي است که در فضاي مجازي مي‌گويند باشگاه تلاشي براي حفظ بازيکنانش انجام نداده است. حتي آقاي گرشاسبي چه در مصاحبه و چه در مذاکره با مدير برنامه بازيکنان اعلام کرد که هر بازيکني پاي ميز مذاکره بيايد جريمه‌اش بخشيده خواهد شد اما يک بازيکن بهانه پيشرفت آورد و يک بازيکن اعلام کرد که به دليل فشارهاي هواداران نمي‌توانند در پرسپوليس بمانند ما هم به اظهارات آنها احترام گذاشتيم اما بهتر است که اگر بنابر جدايي است مردانه اين اتفاق بيافتد. ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد