فارس/ مدير فني تيم‌هاي ملي کشتي آزاد گفت: اميرمحمد يزداني به خاطر تجربه کم و جواني‌اش باخت. محسن کاوه درباره عملکرد آزادکاران کشورمان در 2 وزن نخست مسابقات قهرماني جهان گفت: اميرمحمد يزداني مي‌توانست برنده باشد، اما به جواني و تجربه کم خودش باخت وگرنه مي‌توانست برنده باشد. وي ادامه داد: اطري هم خوب شروع کرد و مي‌توانست مقابل حريف روس هم برنده باشد، اما اميدوارم فردا با پيروزي در شانس مجدد بتواند به رده بندي و سهميه المپيک برسد. مدير فني تيم‌هاي ملي کشتي آزاد درباره قرعه نمايندگان کشورمان در 4 وزن دوم گفت: نسبتا قرعه‌هاي سختي داريم بخصوص در 125 کيلوگرم، اما کشتي‌گيري که مي‌خواهد مدال بگيرد بايد مقابل خوب هاي جهان برنده باشد. افضلي هم در گروه سختي قرار دارد و بايد زحمت بکشد. وي تصريح کرد: کريمي و امامي شرايط خوبي دارند و مي‌توانند صاحب مدال شوند، اما آنها هم بايد با حريفان قدرتمندي روبرو شوند. اميدوارم فردا بچه‌ها با نتايج درخشان بتوانند دل مردم را شاد کنند. به گزارش فارس، تيم ملي کشتي آزاد کشورمان در 2 وزن اول اميرمحمد يزداني را در 65 و رضا اطري را در 57 کيلوگرم مسابقات جهاني و گزينشي المپيک داشت که يزداني حذف شد و اطري امروز در گروه شانس مجدد به ميدان خواهد رفت.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد