تسنيم/ مدير تيم‌هاي ملي کشتي آزاد گفت: شرايط امسال متفاوت از سال‌هاي ديگر است و ما المپيک و بحث سهميه‌هاي باقي مانده را هم داريم با اين وجود سياست فدراسيون کشتي اين بود که حتما ليگ برگزار شود. محسن کاوه با اشاره به برگزاري هفته اول ليگ برتر کشتي آزاد اظهار داشت: اين استارت خوبي براي ليگ بود، همه همکاري کردند تا مسابقات را برگزار کنيم. به هرحال شرايط امسال متفاوت از سال‌هاي ديگر است و ما المپيک و بحث سهميه‌هاي باقي مانده را هم داريم. سياست فدراسيون کشتي اين بود که حتما ليگ برگزار شود. وي ادامه داد: درست است که بايد 4 سهميه باقي مانده المپيک را در مسابقات پيش رو بگيريم و تيم را براي شرکت در المپيک آماده کنيم، اما ليگ را هم برگزار مي‌کنيم و سعي مان بر اين است که کمترين خلل در برنامه‌هاي تيم ملي ايجاد شود. بايد اوضاع را کاملا مديريت کنيم و هر دو کار را پيش ببريم. مدير تيم‌هاي ملي کشتي آزاد با تاکيد بر اينکه قطعا در برنامه‌هاي ليگ آينده تغييراتي ايجاد خواهد شد، گفت: سال آينده ما در مرداد ماه المپيک را در پيش داريم و به همين دليل قطعا بعد از المپيک فرصت بيشتري براي ليگ برتر خواهيم داشت. کاوه با اشاره به اينکه کادرفني تيم ملي بر مسابقات ليگ نظارت کامل خواهد داشت، گفت: غلامرضا محمدي به دليل آسيب ديدگي اي و پارگي مينيسک زانو که از دوره کشتي گيري‌اش آزارش مي‌داد، جراحي کرد، اما قطعا کادرفني تيم ملي در همه مسابقات نماينده خواهد داشت و يکي از آيتم‌هاي مد نظر تيم ملي، اهميت دادن به ليگ است و کشتي‌گيراني که در اين رقابت‌ها عملکرد خوبي دارند، قطعا مد نظر قرار مي‌گيرند.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد