آخرین خبر/ دقیقه ٩٠ داور اعلام پنالتى میکند که دروازه‌بان پنالتى را میگیرد ولی داور تکرار میدهد .
دروازه‌بان بازهم پنالتى را میگیرد ، داور بازهم تکرار میدهد و گلر را هم به دلیل اعتراض اخراج می کند.
یکى از بازیکنان داخل دروازه قرار میگیرد و جالب اینکه بازهم پنالتى مهار می شود!


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید