آخرين خبر/ پائولو ديبالا ستاره آرژانتيني يوونتوس که هفته گذشته تست کرونايش مثبت اعلام شد، روز جمعه در صحبتهايي اعلام کرد که حالش خيلي بهتر است ولي درعين حال يادآوري کرده در روزهاي ابتدايي ابتلايش به بيماري کرونا، نمي توانسته هيچ کاري انجام دهد و در هنگام تمرين کردن نفس کم مي آورده. به گزارش فوتبالي، ديبالا در گفتگو با تلويزيون رسمي يوونتوس گفته:« الان خيلي بهترم. در روزهاي ابتدايي ابتلايم به کرونا، علائم اين بيماري به شدت در بدنم ظهور کرد ولي الان خيلي بهترم. الان تلاش مي کنم تمرين کنم ولي تا چند روز پيش نمي توانستم هيچ کاري انجام دهم. حس مي کردم نفس کم مي آوردم؛ نمي توانستم هيچ کاري انجام دهم؛ بعد از 5 دقيقه تمرين کردن، حس مي کردم تمام بدنم خسته و کوفته است و عضلاتم درد مي کردند. الان هم من و هم نامزدم خيلي بهتريم.» ديبالا در گفتگويي ويديويي از خانه اش در شهر تورين با برنامه يوونتوس تي.وي صحبت کرد و با زبان ايتاليايي و با شيطنت به يادآوري خاطرات پيوستنش به يوونتوس در سال 2015 پرداخت: « من در خانه ام در پالرمو بودم. صحبتهاي زيادي در مورد احتمال انتقالم به تيمهاي بزرگ مطرح مي شد. من انتظارش را داشتم؛ چون مي دانستم که ممکن است از يوونتوس تماسي دريافت کنم. به هيچ باشگاهي نه پاسخ مثبت دادم و نه منفي. يک روز، بعد از صرف ناهار، مديربرنامه هايم به من زنگ زد و گفت که مدير ورزشي يووه با من تماس خواهد گرفت.» ديبالا ادامه داد:« فابيو پاراتيچي به من گفت که حاضرند براي انتقال من به يوونتوس هرکاري انجام دهند و در نهايت همينطور هم شد.» او همچنين درمورد کلکسيون پيراهنهايش صحبت کرد و يادآوري کرد که از داشتن سه پيراهن احساس غرور مي کند: يکي پيراهن هموطنش ليونل مسي، ديگري پيراهن کريس رونالدو و در نهايت پيراهن جانلوئيجي بوفون. ديبالا دراين باره گفت:« پيراهنهاي عجيب و غريب زيادي دارم که هر پيراهن داستان و ماجراي خودش و ماجراي يک دوست را به همراه دارد. همه اين پيراهنها برايم خاص و ويژه هستند. من از کلکسيون جمع کردن خوشم مي آيدو به اين کار ادامه مي دهم. در بين اين همه پيراهن، سه پيراهن برايم خيلي عزيز هستند: يکي پيراهن 120 سالگي باشگاه يوونتوس با امضاي بوفون است. نمي دانم چند نفر از اين پيراهن دارند. بعد پيراهن مسي و رونالدو که هميشه در ذهن من باقي خواهند ماند. من اين شانس را داشتم که در کنار هردويشان بازي کنم. هردويشان فوق العاده اند.»

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد