فارس/ مهاجم استقلال در کنار بزرگان فوتبال دنيا جزو دوست داشتني ترين بازيکنان قرار گرفت. سايت «90 مين» انگليس امروز در گزارشي به معرفي 11 فوتباليست پرداخت که نمي شود از آنها منتفر بود و تيم هاي رقيب هم نمي توانند از آنها تنفر داشته باشند. شيخ دياباته، مهاجم آفريقايي استقلال جزو اين ليست بازيکنان بود. اين سايت انگليسي درباره شيخ نوشت: "لازم نيست به خاطر کيفيت فوتبالي شيخ از او تشکر شود. او در خارج از مستطيل سبز نيز فردي مهربان و فوق العاده است. در زمان حضورش در فرانسه باوجود انتقادهاي زياد از او، ولي هرگز حرفي عليه منتقدانش نزد. او هميشه با شوخي از انتقادها مي گذاشت." در کنار مهاجم استقلال اسم هاي بزرگي مثل زيدان، استيون جرارد و کارلوس پويول در اين ليست فوتباليست هاي دوست داشتني ديده مي شود.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد