تسنيم/ مدير تيم‌هاي ملي کشتي آزاد گفت: تلاش مي‌شود حق به حقدار برسد و هر کسي که مي‌خواهد در المپيک ملي‌پوش باشد، بايد آمادگي و توانمندي خود را نشان دهد. محسن کاوه در مورد برنامه‌هاي کشتي در حالي که تمام مسابقات فعلاً تعطيل است، اظهار داشت: ابتدا بايد ببينيم اتحاديه جهاني مي‌خواهد چه تصميمي در مورد مسابقات بگيرد، چه رقابت‌هايي را برگزار مي‌کند و از چه تاريخي دوباره مسابقات بين‌المللي آغاز خواهد شد. ما هم البته طرح‌ها و برنامه‌هايي داريم که آنها را بررسي مي‌کنيم تا به يک تصميم درست برسيم. وي درباره اينکه فدراسيون کشتي قصد دارد امسال مسابقات انتخابي تيم‌هاي ملي آزاد و فرنگي را برگزار کند، گفت: يک طرحي هست که بايد بيشتر در موردش فکر کرد. تا زماني هم که اين طرح بيرون نيايد، نمي‌شود در موردش صحبت کرد، ولي فکر مي‌کنم وقتي اين طرح اجرا شود که کشتي‌گير به حقش مي‌‌رسد. مدير تيم‌هاي ملي کشتي آزاد تأکيد کرد: همه شانس دارند که به دوبنده تيم ملي برسند. براي کساني که مي‌خواهند شانس خود را براي شرکت در المپيک آينده محک بزنند مسيري تعريف شده است که در آن بهترين‌ها انتخاب شوند. تلاش مي‌شود که در المپيک توکيو، حق به حقدار برسد و هر کسي که مي‌خواهد در المپيک ملي‌پوش باشد، بعد از گذر از اين دوره کرونا بايد بتواند خودش را نشان دهد. کاوه در مورد اينکه آيا باز هم فرآيندي براي انتخابي تيم ملي تعريف شده است و يا اينکه تنها يک مسابقه به اين عنوان وجود دارد، گفت: اين طرح هنوز هم نياز به بررسي دارد. دعا مي‌کنم که هر چه زودتر اين بيماري از کل دنيا برود. فعلاً نيز اولويت اين است که دوره بيماري برطرف شود و بعد از آن مي‌شود به ورزش و کشتي پرداخت. کرونا که تمام شود در مورد کليه مسابقات تصميم‌گيري خواهد شد.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد