فارس/ دبير فدراسيون کشتي از برگزاري جلسه‌اي در فدراسيون براي بررسي تقويم مسابقات خبر داد. سيدجلال عسگري درباره جلسه هماهنگي با کادر فني تيم ملي اظهار داشت: ظهر امروز جلسه‌اي با حضور حميد سوريان نايب رئيس فدراسيون، محمد بنا سرمربي تيم ملي کشتي فرنگي، محسن کاوه مدير فني تيم‌هاي ملي کشتي آزاد و بنده در محل فدراسيون کشتي برگزار شد. عسگري در مورد موضوعات بحث شده در اين جلسه گفت: اين جلسه به منظور مشخص نمودن تقويم رقابت هاي کشتي آزاد و فرنگي در رده هاي سني مختلف برگزار و مقرر شد تقويم مسابقات فدراسيون بر اساس چرخه انتخابي تيم هاي ملي کشتي تدوين گردد. بنا و کاوه نيز نقطه نظرات فني و راهکارهاي خوبي را در اين جلسه ارائه دادند. دبير فدراسيون کشتي که با سايت فدراسيکن کشتي صحبت مي‌کرد، تصريح کرد: البته زمانبندي قطعي در مورد برنامه‌هاي فني فدراسيون منوط به دريافت تقويم از سوي اتحاديه جهاني کشتي است اما پيشنهادات داده شده در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت. عسگري در مورد پيشنهادات ارائه شده اظهار داشت: برگزاري رقابت هاي ليگ برتر کشتي در مرداد و شهريورماه، مسابقات قهرماني کشور کشتي آزاد و فرنگي بزرگسالان در نيمه دوم مهرماه و برگزاري رقابت‌هاي بين المللي کشتي آزاد و فرنگي جام تختي در اواخر دي و اوايل بهمن ماه مدنظر است. دبير فدراسيون کشتي خاطرنشان کرد: البته برگزاري کليه مسابقات در تاريخ هاي پيشنهادي، مستلزم شرايط کشور به لحاظ ويروس کرونا و انجام ساير برنامه هاي اعلام شده مي باشد و اگر تأخيري در برگزاري برنامه ها به وجود آيد، مجددا براي مشخص کردن تاريخ هاي جديد، جلسه‌اي برگزار خواهد شد. وي در پايان خاطرنشان کرد: تصميمات اين جلسه به رئيس فدراسيون کشتي ارائه مي شود تا با توجه به چرخه انتخابي تيم هاي ملي و بررسي انجام شده توسط انستيتو کشتي، در نهايت اجرايي شود.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد