مهر/ با وجود برکناري مدير حقوقي باشگاه پرسپوليس تيم حقوقي سرخپوشان همچنان به امور مرتبط با خود مشغول هستند.
مهدي خواجه‌وند معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس از سوي نهادهاي نطارتي از ادامه حضور در مجموعه مديريتي سرخپوشان کنار گذاشته شد تا به اتهاماتي که منتسب به وي شده است رسيدگي شود.
با اين حال تيم حقوقي باشگاه پرسپوليس تغيير نکرده است و چهار کارمند بخش حقوقي اين باشگاه همچنان پرونده هاي مرتبط با شکايت از سرخپوشان در دادگاه هاي داخلي و بين المللي را پيگير هستند.
اين در حالي‌است که شايعاتي درباره ارجاع پرونده هاي حقوقي سرخپوشان به بخش بين الملل اين باشگاه زير نظر اميرعلي حسيني مطرح شده بود که چنين خبري صحت ندارد.
بخش حقوقي باشگاه پرسپوليس تمامي پرونده هاي حقوقي سرخپوشان را با نظر مستقيم مهدي رسول پناه سرپرست و رئيس هيات مديره باشگاه پيگيري مي کند تا بتوانند رسيدگي لازم را به آنها داشته باشند.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد