ایسنا/ سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی در مورد سرنوشت لیگ‌های ورزشی مختلف در فصل جدید با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا، توضیح داد.
محمد اسد مسجدی با اشاره به اینکه در رابطه با لیگ های رشته های غیربرخوردی و نه رشته های پر برخورد پروتکل های مورد نظر تهیه شده است، اظهار کرد: برگزاری لیگ های این رشته های ورزشی که غیربرخوردی تلقی می شوند در دستور کار قرار گرفته و پروتکل های بهداشتی مورد نظر تهیه و تدوین شده و قرار است در فصل جدید بدون تماشاچی برگزار شوند.
وی افزود: یک سری پروتکل بهداشتی در این رابطه آماده شده است و تسریع فعالیت ها در دستور کار قرار گرفته تا فرایند تصویب و ابلاغ بلافاصله از سوی وزارت خانه های بهداشت و ورزش مدنظر قرار گیرد.
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی تاکید کرد: اگر روند شیوع ویروس کرونا در کشور و به ویژه استان تهران نزولی باشد، دستمان برای برگزاری مسابقات و فعالیت های ورزشی بازتر می شود.
مسجدی با اشاره به اینکه تعدادی پروتکل بهداشتی با توجه به نیاز فدراسیون های ورزشی تهیه شده است و فدراسیون هایی که مسابقات جهانی آن ها نزدیک است یا هنوز فدراسیون های جهانی آن ها تصمیمی مبنی بر لغو مسابقات اتخاذ نکرده است و به نوعی قصد دارند در یک موعد زمانی مسابقات خود را برگزار کنند، گفت: این فدراسیون ها برای گام برداشتن در مسیر تعیین شده مجبور هستند اردوها یا مسابقاتی را با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار کنند.
وی با بیان اینکه تهیه پروتکل های بهداشتی مناسب که می توان بر اساس آن مسابقات یا اردوها را با به حداقل رساندن مخاطرات برگزار کرد، گفت: موارد مربوطه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شده است و پس از بررسی صورت گرفته از سوی این وزارتخانه با توجه به وضعیت استانی که قرار است اردو یا مسابقه در آن برگزار شود از نظر شیوع ویروس کرونا پروتکل نهایی با اعمال نظر و همکاری با فدراسیون پزشکی ورزشی مدنظر قرار می گیرد.
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی افزود: اگر فدراسیون دیگری نیز درخواست چنین پروتکل بهداشتی را به منظور برگزاری اردو یا مسابقه داشته باشد به صورت اختصاصی جلسات مربوطه با مسئولان آن فدراسیون برگزار می شود و با توجه به پروتکل های بهداشتی فدراسیون های جهانی به عنوان نهاد بالادستی آن فدراسیون و ابلاغ به وزارت بهداشت و بررسی از سوی این وزارتخانه و در نهایت تشکیل کارگروه مشترک با فدراسیون پزشکی ورزشی پروتکل نهایی جهت اجرا ابلاغ می شود.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید