آخرین خبر/ بی‌کفایت من نیستم، بی‌کفایت کسی است که یک برنامه سه چهار میلیونی را به ۳۰۰،۴۰۰ هزار بیننده رساند

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید