آخرين خبر/ بي‌کفايت من نيستم، بي‌کفايت کسي است که يک برنامه سه چهار ميليوني را به ۳۰۰،۴۰۰ هزار بيننده رساند

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد