ورزش 3/ گوميس ستاره باشگاه الهلال در جريان يک بازي اين تيم نقش زمين شده و بيهوش شد تا همه حاضرين در ورزشگاه را به وحشت بيندازد. او در ادامه به هوش آمد و بازي را به پايان برد.
بافتيمبي گوميس ستاره باشگاه الهلال عربستان در جريان يک ديدار رسمي اين تيم در حاليکه تنها 13 دقيقه از شروع بازي مي گذشت ناگهان نقش زمين شده و از هوش رفت. اين اتفاق هم تيمي هاي او و ساير حاضرين در ورزشگاه را به شدت شوکه کرد.
گوميس که سابقه بازي در ليگ برتر با باشگاه سوانسي را دارد و مدتي هم در گالاتاساراي درخشيده اين روزها در الهلال بازي مي‌کند. در دقيقه 13 بازي الهلال بعد از ارسال يک کرنر گوميس 35ساله درحاليکه صورتش کمي رنگ پريده به نظر مي رسيد به سمت محوطه جريمه نزديک شد اما ناگهان دستهايش را به کمر زده و به زمين افتاد.
بازيکنان الهلال به سرعت به دور اين مهاجم خود حلقه زدند و نگراني در چهره هايشان موج مي زد. مسئولين پزشکي ورزشگاه هم به سرعت با برانکارد وارد زمين شدند تا با او رسيدگي کنند. اما با گذشت چند ثانيه گوميس به هوش آمد و حتي توانست روي پاهايش بايستد و به کنار خط طولي زمين آمده و درخواست ورود به زمين را داشته باشد. جالب اينجا است که گوميس تا پايان بازي به حضور در زمين ادامه داد.
علت از هوش رفتن گوميس که پيش از اين هم در مورد او سابقه داشته در پزشکي حمله وازوواگال يا سنکوپ نوروکارديوژنيک ناميده مي‌شود و نوعي ضعف ساختاري در بدن در نتيجه ضعف عصب واگ است که به سنکوپ يا غش منجر مي‌شود.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد