طرفداري/ وکلاي مارک ويلموتس در بخشي از ادعاهاي خود عليه فدراسيون فوتبال ايران، بحث جعل سند را مطرح کرده بودند. آنها حتي نمونه اي از ايميل جعل شده را هم براي فيفا فرستادند تا ذهنيت فدراسيون جهاني را نسبت به ايران منفي کرده باشند. اين سند براي اولين بار در طرفداري منتشر مي شود؛ سندي که وکلاي ويلموتس با ارائه آن فدراسيون فوتبال را به جعل و بي صداقتي متهم کردند
مصاحبه گزينشي رييس مستعفي فدراسيون فوتبال که ديروز در خانه اش پذيراي دو رسانه به انتخاب خودش بود تا به ميل و سليقه خود، درباره بخشي از ماجراي مارک ويلموتس حرف بزند، ده ها نکته عجيب دارد. از ادعاي داشتن هفت و نيم ميليون يورو مطالبه از فيفا که شوخي جديدي است تا ادعاي داشتن صداقت در روند نامه نگاري با مارک ويلموتس و ادعاي شانس بالاي ايران براي پيروز شدن در دادگاه حکميت ورزش و دادگاه CAS که البته هر دو يکي هستند!
مهدي تاج حتي در بخشي از مصاحبه اش ادعا کرد دادگاه حکميت ورزش و دادگاه CAS دو دادگاهي هستند که ما مي توانيم با مراجعه به آنها از حکم فيفا شکايت کنيم و حکم فيفا را در يکي از اين دو دادگاه بشکنيم ولي ماجرا اين جاست که دادگاه حکميت ورزش همان دادگاه CAS است و ما فقط به يک دادگاه مي توانيم پناه ببريم و دادگاه دومي براي ما وجود ندارد. آنهايي که به انتخاب مهدي تاج و در خانه اش، مقابل رييس مستعفي فيفا نشسته بودند احتمالا اجازه اين را نداشتند که به تاج بگويند حرف شما کاملا اشتباه است. خوبي مصاحبه گزينشي با خودي ها همين است که مصاحبه شونده مي تواند يک طرفه به قاضي برود و راضي برگردد! به هرحال بي دليل نيست که تاج انتخاب مي کند سکوتش را مقابل دوربين کدام کانال تلگرامي و سايت بشکند. 
وکلاي ويلموتس ايران را به جعل متهم کردند، فيفا هم پذيرفت
تاج در اين گفتگوي گزينشي که نمايش ناموفق شفافيت است، مدعي شده تمام رايزني هاي ما با وکلاي ويلموتس صادقانه بوده اما مطابق اسنادي که وکلاي ويلموتس به فيفا داده اند، فدراسيون فوتبال ايران به بي صداقتي و حتي جعل سند متهم شده است. اين ادعايي است که فيفا را هم در مورد ما به شک انداخته و باعث شده فيفا بقيه ادعاهاي وکلاي ويلموتس را هم بپذيرد!
وکلاي ويلموتس با ارائه مدرکي به فيفا اعلام کرده اند فدراسيون فوتبال ايران در متن ايميل آنها دست برده و در ادامه مدعي شده اند آن بند خسارت سه ماهه هم که به قرارداد اوليه ويلموتس اضافه شده جعلي است. به نظر مي رسد فيفا هم با استناد به همين ايميل پذيرفته احتمال دارد آن بند فسخ سه ماهه نيز خارج از توافق به متن قرارداد اضافه شده باشد. البته ما در پرونده ويلموتس به خاطر ناديده گرفته شدن آن بند فسخ سه ماهه محکوم به پرداخت غرامت نشديم. فدراسيون فوتبال به مفاد قراردادي که خودش امضا کرده بود احترام نگذاشت و دستمزد ويلموتس را پرداخت نکرد و محکوم شد اما ترديدي نيست که اين مدرک ارائه شده از سوي وکلاي فيفا مبني بر جعل ايميل آنها از سوي روابط بين الملل فدراسيون فوتبال در تعيين غرامت بي تاثير نبوده است.
ايميلي که وکلاي ويلموتس به فيفا ارائه کردند
اما ماجراي جعل نامه چيست؟ کدام ايميل جعل شده است؟ وکلاي ويلموتس دو ايميل را به عنوان سند براي فيفا فرستاده اند و مدعي شدند ايران ايميل آنها را جعل کرده است.
گويا بعد از فسخ قرارداد مارک ويلموتس به دليل نپرداختن دستمزدش، وکلاي اين مربي ماجرا را به ايران اطلاع مي دهند و فدراسيون فوتبال ايران مدعي مي شود قصد دارد پول ويلموتس را در ترکيه بپردازد و از وکلاي مرد بلژيکي مي خواهد موضوع را به ويلموتس اطلاع بدهند و خواهان حضورش در ترکيه مي شوند. وکلاي ويلموتس در جواب نامه اي از ايميل فرانسيس راپ که به اتفاق يان کلاينر وکلاي ويلموتس در اين پرونده بودند براي فدراسيون ارسال مي کنند. آنها بعد از ارسال نامه اوليه براي ايران، در جريان قرار مي گيرند که فدراسيون فوتبال پول را تهيه کرده و قصد دارد اين مبلغ را به ترکيه بفرستد تا در ترکيه و در يک بانک ترک تحويل ويلموتس شود. آنها که مطمئن بودند تا آن زمان مارک ويلموتس برنامه اي براي سفر به ترکيه نداشت، ايميل مجددي براي فدراسيون فوتبال فرستادند و موضوع را اطلاع دادند که فدراسيون فوتبال باز هم در جواب تاکيد کرد اگر ويلموتس به استانبول بيايد، پولش حاضر است و مي تواند دو ميليون يورو در استانبول و در يک بانک که خودش معرفي مي کند، تحويل بگيرد.

تصوير اصل ايميل وکيل ويلموتس در طرفداري


وکيل ويلموتس در ايميل اصلي چه نوشته بود؟
متن ايميل وکيل ويلموتس به شرح زير است:
به دنبال نامه اي که دقايقي پيش به شما ارسال کرديم، لطفا توجه داشته باشيد:
مطلع شديم ادعا شده آقاي ويلموتس جهت باز کردن يک حساب بانکي، فردا براي سفر به ترکيه موافقت کرده است. لطفا توجه داشته باشيد که اين اطلاعات صحيح نيست. تاکنون موافقت و تاييدي در اين خصوص اعلام نشده است. تاييديه يا نامه کتبي تاکنون براي ما ارسال نشده يا اين که ما چنين چيزي دريافت نکرده ايم. منظور ما دقيقا به همان نامه اي که چند دقيقه پيش به شما ارسال شد و محتواي درون آن نامه، اشاره دارد. از تمام نمايندگان فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران تقاضا داريم هرگونه اعلان در خصوص قرارداد را مستقيما براي ما ارسال کنند زيرا هرگونه ارتباط ديگر ناديده گرفته مي شود. تمام حقوق موکلان ما محفوظ است.
با احترام؛ يان کلاينر و فرانسيسکو راپ
جمله اي که در ريپلاي به ايميل اضافه شد؟
اما وکلاي ويلموتس تصويري هم از ايميل جعل شده به فيفا ارائه کرده و مدعي شده اند فدراسيون فوتبال در ريپلاي ايميل آنها يک جمله را به متن ايميل اضافه کرده است. جمله اي که آنها مدعي هستند به ايميل شان اضافه شده اين است؛ در عين حال، فدراسيون فوتبال ايران در ترکيه براي استقبال از آقاي ويلموتس حضور خواهد داشت؟ لطفا مشخص کنيد مي خواهيد آقاي ويلموتس در کدام بانک حساب باز کند.
وکلاي ويلموتس در شکايت شان به فيفا ادعا کرده اند هرگز چنين پرسشي از فدراسيون فوتبال ايران نداشتند و فدراسيون فوتبال قصد داشته با اضافه کردن اين جمله به ايميل آنها اين ذهنيت را براي فيفا ايجاد کند که موکل آنها با وجود فسخ قرارداد، مشتاق سفر به ترکيه و بازگشت به کارش بوده در حالي که آنها در شکواييه اي که به فيفا نوشتند مدعي شدند ايران پنج ماه به ويلموتس دستمزد نداد و او هم قراردادش را يا استفاده از بند حمايتي فيفا يک طرفه فسخ کرد، سپس ايران مدعي شد مي خواهد دستمزد او را پرداخت کند و ايراني ها او را براي دريافت طلبش به ترکيه دعوت کردند و بعد از اين که دو ميليون يورو از مبلغ قراردادش را به او پرداختند، از مارک ويلموتس خواستند در بازي مقابل عراق هم روي نيمکت تيم ملي ايران باشد.

تصوير ايميلي که وکلاي ويلموتس مدعي هستند فدراسيون فوتبال ايران جعل کرده است


يک جعل ناشيانه
حالا متن نامه اي که وکلاي ويلموتس مدعي هستند که جمله جعلي به آن اضافه شده را بخوانيد؛ 
به دنبال نامه اي که دقايقي پيش به شما ارسال کرديم، لطفا توجه داشته باشيد:
مطلع شديم ادعا شده آقاي ويلموتس جهت باز کردن يک حساب بانکي، فردا براي سفر به ترکيه موافقت کرده است. لطفا توجه داشته باشيد که اين اطلاعات صحيح نيست. تاکنون موافقت و تاييدي در اين خصوص اعلام نشده است. تاييديه يا نامه کتبي تاکنون براي ما ارسال نشده يا اين که ما چنين چيزي دريافت نکرده ايم. منظور ما دقيقا به همان نامه اي که چند دقيقه پيش به شما ارسال شد و محتواي درون آن نامه، اشاره دارد. از تمام نمايندگان فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران تقاضا داريم هرگونه اعلان در خصوص قرارداد را مستقيما براي ما ارسال کند زيرا هرگونه ارتباط ديگر ناديده گرفته مي شود.
در عين حال، فدراسيون فوتبال ايران در ترکيه براي استقبال از آقاي ويلموتس حضور خواهد داشت؟ لطفا مشخص کنيد مي خواهيد آقاي ويلموتس در کدام بانک حساب باز کند.
تمام حقوق موکلان ما محفوظ است.
با احترام؛ يان کلاينر و فرانسيسکو راپ
تفاوت دو تصوير فقط در همان جمله اي است که دورش را با خط چين هاي قرمز رنگ مشخص کرده اند. متاسفانه اين جمله به شدت هم ناشيانه جعل شده چون مگر مي شود يک آدم عاقل در ابتداي ايميل خود بنويسد سفر ويلموتس به ترکيه براي افتتاح حساب دروغ است و سه سطر پايين تر بپرسد موقع آمدن ويلموتس شما در ترکيه هستيد؟ و مايليد حساب ويلموتس در کدام بانک باز شود؟
معلوم نيست اين جعل ناشيانه را روابط بين الملل فدراسيون فوتبال يا هر بخشي که مامور مذاکره با وکلاي ويلموتس بوده انجام داده يا خود وکلاي ويلموتس اينگونه عليه ايران سند سازي کرده اند اما هر چه هست، يان کلاينر و همکارش فرانسيسکو راپ با همين دو ايميل ارائه شده به فيفا، ادعاهاي ايران را نزد فدراسيون جهاني بي اعتبار کردند و موفق شدند سنگين ترين غرامت ممکن را از فدراسيون فوتبال ايران براي موکل شان بگيرند. موکلي که پنجاه و چند روز در ايران زندگي کرد و با احتساب دو ميليون يورويي که در ترکيه گرفت و 6/5 ميليون يورويي که حالا حکم گرفته، رکورد دستمزد دنيا را مي شکند؛ 8/5 ميليون يورو براي کمتر از دو ماه حضور در ايران که نيمي از آن هم صرف گشت و گذار و ايرانگردي و تهرانگردي شد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد