آخرین خبر/ جلد روزنامه پرسپولیس چاپ شنبه مورخ ۱ شهریور ۱۳۹۹.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید