خبرآنلاين/ ملي‌پوشان ايران با کت و شلوار رسمي وارد آلمان شدند.
تيم ملي ايران با هزار اميد و آرزو در سال 2006 وارد آلمان شد. خيلي از مسئولان ورزش ايران با مصاحبه هاي خود مردم را اميدوار کرده بودند. مصدوميت چند ملي پوش کليدي از جمله علي کريمي، مهدوي کيا، وحيد هاشميان و فريدون زندي باعث شده بود تا نگراني ها زياد شود. با اين حال همه به تيم ملي چشم داشتند. تصاوير زير هم متعلق به روزي است که بازيکنان متحد الشکل وارد آلمان شدند تا براي شروع بازي هاي آمده شوند. 


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد