تسنيم/ قايق‌هاي روئينگ چيني جهت ترخيص هنوز وارد جزيره قشم نشده است.
فدراسيون قايقراني ايران سال 96 اقدام به خريد قايق‌هاي روئينگ کرد اما هزينه آن را کامل پرداخت نکرد تا اينکه در سال 98 مبلغ باقي مانده تامين شد. فدراسيون از يک شرکت چيني 34 قايق است خريداري کرد که بخش باقيمانده مبلغ آن با کمک وزارت ورزش، کميته ملي المپيک و خود فدراسيون تامين شد.
چندي قبل نامه شرکت چيني براي قايق‌هاي روئينگ به  فدراسيون قايقراني رسيده و به اين ترتيب کشتي چيني راهي ايران شده است.
فدراسيون قايقراني در حال پيگيري است تا مشخص شود که اين قايق‌ها وارد قشم شده يا نه البته شنيده شده قايق‌ها وارد بندر رجايي شده است.
قرار است در صورت ورود قايق‌ها به جزيره قشم، رضا صالحي‌اميري، رئيس کميته ملي المپيک و مهدي علي‌نژاد، معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفه‌اي وزارت ورزش و جوانان مکاتبات خود را با گمرک کشور آغاز کنند تا اين قايق‌ها هر چه سريع‌تر وارد چرخه تمرينات تيم ملي شود.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد