آخرین خبر/ پایان نشست بررسی آخرین وضعیت قرارداد ویلموتس و بررسی راهکاری چگونگی اعتراض به دادگاه عالی ورزش با حضور حقوقدانان و کارشناسان حقوقی از همه نهادهای ذیربط.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید