آخرين خبر/ پايان نشست بررسي آخرين وضعيت قرارداد ويلموتس و بررسي راهکاري چگونگي اعتراض به دادگاه عالي ورزش با حضور حقوقدانان و کارشناسان حقوقي از همه نهادهاي ذيربط.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد