ورزش 3/ ويروس کرونا اين ميهمان ناخوانده فوتبال را هم تحت تاثير قرار داده است؛ ابتدا تاخير چند ماهه و در نهايت هم بازي ها بدون حضور تماشاگر برگزار شد.
اولين بار بود تيم هاي حاضر در ليگ هاي مختلف به خصوص تيم هاي ليگ برتر بازي در دو تابستان را تجربه مي کردند. بعد از مخالفت هاي اوليه برخي تيم ها که سرسختانه بود در نهايت همه تيم ها به اين اجماع رسيدند که به جاي طرد فوتبال به بهانه ويروس کرونا بايد با آن مبارزه کنند و در نهايت هم بازي ها سر گرفته شد و هنوز ادامه دارد.
فصل آتي هم به نظر مي رسد تيم ها بايد بدون حضور تماشاگر به ميدان بيايند. تا واکسن ويروس کرونا کشف و نتايجش روي انسان ها رضايت بخش باشد. با اين حال فوتبال راه خود را پيدا کرده و به مسير ادامه مي دهد. کميته پزشکي فدراسيون فوتبال با همين بهانه پوستر پيشگيري از ويروس کرونا را با آرايش 2-4-4 منتشر کرده که در نوع خود جالب است.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد