آخرين خبر/ در انعقاد قرارداد ويلموتس نظر کميته فني و توسعه فدراسيون فوتبال اخذ نشده است و رأساً اقدام به امضاي آن شده بود و هيأت رئيسه فدراسيون هم پس از ۸ روز آن را تأييد کرد. پرونده توسط سازمان بازرسي تکميل و به دادسرا ارسال شد تا رسيدگي به اتهامات هشت متهم آغاز شود.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد