فارس/ معاون اسبق باشگاه استقلال به عنوان عضو هيات مديره باشگاه نساجي مازندران انتخاب شد.
علي نظري جويباري معاون اسبق باشگاه استقلال که سابقه حضور در اين باشگاه را به عنوان قائم مقام نيز دارد به عنوان عضو جديد هيات مديره باشگاه نساجي مازندران انتخاب شد.
علي اميري، عليرضا اسدي و حميدرضا بايندريان ديگر اعضاي هيات مديره باشگاه نساجي مازندران هستند.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد