خبر ورزشي/ نائومي اوساکا تنيسور مطرح ژاپني به دليل شليک پليس به يک سياهپوست در ادامه مسابقات سينسيناتي شرکت نمي‌کند.
 نائومي اوساکا که به مرحله نيمه‌نهايي مسابقات آزاد سينسيناتي راه پيدا کرده به دليل اعتراضات ورزشکاران و تيم‌هاي ورزشي به دليل شليک پليس به يک سپاهپوست انصراف خود را از اين مرحله اعلام کرد.
اين تنيسور ژاپني سابقه قهرماني در مسابقات اُپن استراليا و آمريکا را دارد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد