ايسنا/ رقيب فيليپيني امير علي اکبري پاسخ اين مبارز ايراني را داد و به او توصيه کرد قبل از حرف زدن حداقل يک مبارزه در اين سازمان داشته باشد.
به نقل از سايت scmp، برندان ويرا قهرمان سنگين وزن سازمان ONE در رشته هنرهاي رزمي ترکيبي است. بعد از پيوستن امير علي اکبري قهرمان سابق کشتي فرنگي جهان از ايران به اين سازمان مشخص شد که مبارز ايراني بايد با اين مبارز ۴۲ ساله فيليپيني روبرو شود.
البته اين سازمان تنها علي اکبري را جذب نکرد بلکه مارکوس "بوچچا" آلميدا قهرمان ۱۳ دوره جوجيتسو  از برزيل نيز به عضويت اين سازمان درآمده است.
برندان ويرا درباره حضور علي اکبري و تقابل با مبارز ايراني گفت: من کاملاً اين اتفاق و حضور افراد جديد را دوست دارم. من فکر مي کنم ONE در آوردن اين استعدادها از سراسر جهان کار شگفت انگيزي انجام مي دهد. اين بچه ها ورزشکارهاي کلاس جهاني هستند که وارد خانواده هاي ما مي شوند و همه به دنبال کسب عنوان من هستند. من بسيار هيجان زده هستم که خون جديد وارد مي شود. اما در کنار اين گفته ها ، برخي از اين افراد بسيار بي احترامي کرده اند. شما بايد به ياد داشته باشيد که در مسابقات قهرماني ONEچند قدرت سنگين وجود دارند و اين يک بازي متفاوت است.  بنابراين قبل از دهان باز کردن، بهتر است که اولين رويداد خود در ONE را برگزار کنيد.  البته مي دانم او در اينستاگرام هواداران زيادي دارد و شايد اين هواداران سر او را داغ مي کنند که چنين حرف هايي را به زبان بياورد و به دنبال چيزهاي بزرگ باشد.
او در پايان گفت: مطمئن باش که آماده هستي. من مي فهمم که شما خوب هستيد ، مي فهمم شما يک پسر بزرگ هستيد. مي فهمم ، وقتي وارد مي شويد ، من ديگر قرار نيست بازي  کنم. درباره مبارزه با من صحبت کردي؟ خودت را آماده کن.
کري هاي قبل از مبارزه  و وزن کشي ورزشکاران از جذابيت هاي رشته هاي UFC و MMA است و البته هواداران نيز از آن استقبال مي کنند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد