آخرين خبر/ سعادتمند، مدير عامل باشگاه استقلال: مجيدي بايد در کميته انضباطي شرکت کند. آقاي مجيدي به کجا ليست داده؟ دو ماه و نيم است که زبانم مو درآورده است که با ما ليست تمديدي و بازيکنان جديد را به ما بدهند.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد