آخرین خبر/ سعادتمند، مدیر عامل باشگاه استقلال: مجیدی باید در کمیته انضباطی شرکت کند. آقای مجیدی به کجا لیست داده؟ دو ماه و نیم است که زبانم مو درآورده است که با ما لیست تمدیدی و بازیکنان جدید را به ما بدهند.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید