ورزش 3/ اتلتيک در يادداشتي به اين پرداخته که ادعاي مسي عليه بارسا بر اساس قوانين اسپانيا از چه ميزان اعتبار برخوردار است و در نهايت حق به او داده خواهد شد يا بارسلونا؟
نشريه اتلتيک در يک يادداشت سعي کرده به اين سوال پاسخ دهد که ادعاي مسي و تيم وکلاي او مبني بر اينکه ستاره آرژانتيني مي‌تواند از بند موجود در قراردادش که به او اجازه مي‌دهد در پايان هر فصل بدون پرداخت کوچک‌ترين وجهي بارسا را ترک کند استفاده کند در سيستم حقوقي اسپانيا از چه اعتباري برخوردار است؟ اتلتيک مي پرسد آيا مسي موفق مي شد يا در نهايت مجبور خواهد شد براي ترک بارسا 700 ميليون يورو بپردازد؟
اتلتيک براي پيدا کردن پاسخ اين سوال به سراغ دو وکيل اسپانيايي رفته. آموروس يکي از اين وکلا به اتلتيک گفت: " موضع بارسا بدون شک اين است که تاريخ دقيق در قرارداد مشخص است و اين تاريخ لزوماً ربطي به پايان فصل ندارد. آنها خواهند گفت که مسي مي توانسته در روز 10 ژوئن و پيش از پايان فصل اين تصميم را بگيرد چرا که براي تصميم گير‌ي اطلاعات کافي درباره تيم و باشگاه را در اختيار داشته. تاريخ مشخص در قرارداد ساده ترين دفاع تيم وکلاي بارسا است چرا که بر نص قرارداد استوار است. بر اساس قوانين اسپانيا اولين معيار دادگاه در تفسير قانون نص صريح است. شکي نيست که وکلاي بارسا از اين استدلال استفاده خواهند کرد".
دومينگز ديگر وکيل اسپانيايي که با اتلتيک گفتگو کرده، در اين باره گفت: " در اسپانيا يک اصل قانوني هست که مي‌گويد وقتي بر سر تفسير يک بند در قراردادي اختلاف باشد اولين گزينه متوسل شدن به نص صريح قرارداد است. متن قرارداد هم کاملاً روشن است. بازيکن بايد تا قبل از 10 ژوئن به باشگاه اطلاع مي داده".
اما مسي و تيم وکلايش مدعي هستند که به دليل شرايط کرونا نمي‌توان به نص قرارداد پايبند ماند چرا که در آن تاريخ فصل هنوز به پايان نرسيده بوده؟ شانس موفقيت اين استدلال در دادگاه چقدر است؟
آموروس مي‌گويد تيم وکلاي مسي در دادگاه روي اين استدلال مانور خواهند داد. او در اين باره گفت: " وکلاي مسي سعي مي‌کنند از بخش دوم همان بند استفاده کنند. ماده 1281 قانون مدني اسپانيا مي‌گويد که علاوه بر نص صريح قرارداد بايد به نيت و قصد آن هم پردخت و اين نيت و قصد حتي مي‌تواند از نص صريح قرارداد مهمتر باشد. مسي مي‌تواند بر اين مبني ادعا کند که او و بارسا زماني که موافقت کردند تا چنين بندي به قرارداد اضافه شود قصدشان اين بوده که او بتواند پيش از تصميم گير‌ي براي ماندن در بارسا يا خروج از اين تيم فصل را به پايان برساند. در نتيجه منظور اصلي اين بوده که مسي تا پايان فصل فرصت دارد که درباره آينده اش در بارسا تصميم بگيرد".

اما دومينگز اين استدلال را قبول ندارد و مي‌گويد: " مسي مي‌گويد به دليل شرايط کرونا تاريخ اين بند نبايد به 10 ژوئن منحصر شود و اين تاريخ بايد جلوتر کشيده شود. باشگاه بوروفکس مسي را روز 25 آگوست دريافت کرده، بند قرارداد در 10 ژوئن منقضي مي‌شود و فصل در تاريخ 30 ژوئن به پايان رسيده. يعني بين تاريخ بند قرارداد و پايان فصل 20 روز فاصله هست. حتي اگر حرف مسي را بپذيريم که شرايط بحران کرونا باعث شده تغييراتي اساسي در پيش زمينه قرارداد بوجود بيايد باز هم مسي فکس را ديرتر از تاريخي که بايد ارسال کرده چرا که پايان ليگ قهرمانان روز 23 آگوست بوده و با استدلال او هم فکس دو روز ديرتر به باشگاه ارسال شده. من واقعاً نمي دانم مسي چطور فکر مي‌کند که در يک دادگاه مي‌تواند بر اساس اين استدلال بارسلونا را شکست دهد".


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد