ميزان/ اسناد دادخواست و شکايت استراماچوني از استقلال به فيفا در حالي منتشر شده است که نهايتاً مجموع ادعاي مربي ايتاليايي يک ميليون و ۷۰۰ هزار يورو است. 
در شرايطي که گفته مي‌شود در صورت تائيد شکايت آندره‌آ استراماچوني در فيفا باشگاه استقلال بايد چيزي حدود دو تا سه ميليون يورو به وي خسارت بپردازد، اما اسناد موضوع ديگري را نشان مي‌دهد و ثابت مي‌کند اين رقم فاصله زيادي با اين مبلغ دارد و کار براي باشگاه استقلال راحت‌تر از شرايطي است که توصيف شده.
متن دادخواست استراماچوني به فيفا حدود چهار ماه پيش ارسال شده است که در دادخواست اوليه اين مربي ايتاليايي حدوداً مبلغ يک ميليون و ۱۲۰ هزار يورو از باشگاه استقلال طلب کرده است.
از اين مبلغ حدود ۷۵۰ هزار يورو مربوط به قرارداد سال دوم اين مربي بوده است که ۵۰ هزار دلار نيز پول مدير برنامه‌هاي او است و حدود ۳۷۰ هزار يورو هم مانده از فصل نيمه تمامش است که نشان مي‌دهد استقلال ۳۸۰ هزار دلار به اين مربي پرداختي داشته است.
بر اساس بندي که در اين قرارداد وجود دارد هر طرفي که قرارداد را فسخ کند بايد ۲۰ درصد اضافه بر مبلغ قرارداد خسارت بدهد که اين ۲۰ درصد چيزي حدود ۲۲۴ هزار يورو مي‌شود که با اضافه کردن اين مبلغ به يک ميليون و ۱۲۰ هزار يوروي ادعايي استراماچوني، طلب اين مربي چيزي حدود يک ميليون ۳۴۴ هزار يورو مي‌شود.
استرا حدود ۳۲۴ هزار يورو نيز براي شش ماه حقوقش از قرار ماهي ۵۴ هزار يورو درخواست کرده است و شش ماه حقوقش را به عنوان خسارت مي‌خواهد. اين در حالي است که چنين موردي در قرارداد وجود ندارد و بعيد است فيفا اين موضوع را قبول کند و معلوم نيست استراماچوني بر چه اساسي چنيني درخواستي مطرح کرده است.
اگر فرض کنيم اين هم درست باشد مجموع اين مبلغ حدود يک ميليون و ۷۰۰ هزار يورو مي‌شود که با مبلغ دو تا سه ميليون يورويي ادعايي سعادتمند فاصله زيادي دارد. از طرفي فيفا هنوز رأيي صادر نکرده است که صحبت از غرامت سه ميليون يورويي مي‌شود‌ و اين در حالي است که خود استراماچوني عنوان کرده ۳۸۰ هزار يورو از حقوقش دريافتي داشته است. نشان مي‌دهد شرايط به نفع استقلال است و اين مربي نتوانسته ادعايش درباره عدم دريافت سه ماه حقوقش را ثابت کند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد