آخرين خبر/  بازي سوپرجام اروپا ميان سويا و بايرن مونيخ قرار است که در روز سوم مهر در شهر بوداپست مجارستان برگزار شود اما برگزاري اين بازي در خطر است. 
به گزارش فوتبالي، دولت مجارستان در بيانيه اي اعلام کرده است که از روز اول سپتامبر (دهم شهريور) به مدت يک ماه مرزهاي اين کشور به روي ورود خارجي ها بسته خواهد شد تا جلوي شيوع موج دوم ويروس کرونا در اين کشور گرفته شود. گرگلي گولياس، نخست وزير مجارستان در بيانيه اي اعلام کرده است که مرزهاي مجارستان بسته خواهد شد هر چند که هنوز در برخي موارد خاص مثل همايش هاي نظامي، مسائل بشردوستانه يا سفرهاي تجاري همچنان مرزها باز خواهد بود.
اعلام خبر توسط دولت مجارستان باعث شده تا برخي احتمال بدهند که شايد بازي سويا و بايرن مونيخ هم لغو شود هر چند که به احتمال فراوان دولت مجارستان بازي دو تيم اسپانيايي و آلماني را در ميان موارد خاص قرار خواهد داد. البته در نهايت در جلسه يوفا و دولت مجارستان بايد در اين زمينه تصميم نهايي گرفته شود.
در حال حاضر يوفا در نظر دارد که بازي سوپرجام ميان سويا و بايرن را با حضور تماشاگران برگزار کند که با قوانين جديد احتمالا فقط تماشاگران مجارستاني مي توانند بازي را تماشا کنند و تماشاگران دو تيم حق سفر را از کشورهاي خود نخواهند داشت.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد