ايسنا/ فدراسيون فوتبال براي شکستن راي پرونده مارک ويلموتس روي کاغذ دو شانس ديگر دارد اما آمار و سوابق موجود مي‌گويد اين فدراسيون فقط و فقط بايد شانسش را از طريق CAS امتحان کند.
محکوميت سنگين فدراسيون فوتبال در پرونده مارک ويلموتس، مسئولان فدراسيون و ورزش را بر آن داشته تا از تمام ظرفيت‌هاي خود را به منظور شکستن راي صادر از سوي فيفا استفاده کنند. تشکيل کارگروه ويژه پيگيري راي فيفا درباره پرونده ويلموتس متشکل از مسئولان حقوقي دولت، مجلس، مجلس، قوه قضاييه و فوتبال يکي از اين اقدامات است.
مسئولان امر معتقدند فوتبال ايران براي شکستن اين راي دو راه ديگر پيش روي خود دارد و مي تواند از طريق دادگاه حکميت ورزش CAS و همچنين دادگاه فدرال سوئيس راي صادره از سوي فيفا را با حضور مسئولان حقوقي خبره و همفکري‌هاي صورت گرفته در اين زمينه شکست دهند.
در نتيجه اين روزها مسئولان ورزش و فوتبال با اميدواري از شکستن اين پرونده صحبت مي‌کنند و معتقدند با توجه به وجود CAS و دادگاه فدرال سوئيس مي‌توانند اين غرامت چند صد ميليارد توماني را بشکنند.
اميدي به دادگاه فدرال سوئيس نيست!
اميدواري مسئولان ورزش به باقي ماندن دو مرحله ديگر از رسيدگي به پرونده ويلموتس در حالي است که روي کاغذ فقط يک مرحله باقي مانده و اميدي به دادگاه فدرال سوئيس نيست.

پس از صدور راي از سوي فيفا يا هر فدراسيوني، دادگاه حکميت ورزش به احکام مختلف رسيدگي مي‌کند اما در صورتي که يکي از طرفين نسبت به راي صادر شده معترض باشد، ديوان فدرال سوئيس آخرين شانس هر شخص و نهادي است تا نسبت به راي صادر شده در کشور سوئيس اعتراض کند.
با اين وجود، بررسي‌ها نشان مي‌دهد درصد موفقيت در ديوان فدرال سوئيس براي شکستن آراي صادر شده از سوي دادگاه حکميت ورزش بسيار کم و اندک است و تقريبا اميدي براي موفقيت و تغيير راي وجود ندارد!
بنا بر آمار رسمي، در دو سال گذشته، هيچ راي صادره شده‌اي از سوي CAS در ديوان فدرال سوئيس تغيير نکرده و درصد موفقيت صفر است! در واقع آراي صادره از سوي CAS برخلاف فيفا, با خطاي کمتر مواجه است و ديوان فدرال سوئيس اين آرا را مورد تاييد قرار مي دهد.
يک شانس براي فدراسيون فوتبال باقي مانده است
با اين حساب، تنها روزنه اميدي فدراسيون فوتبال براي شکستن غرامت ۶.۲ ميليون دلاري پرونده مارک ويلموتس فقط دادگاه داوري ورزش است و نبايد دل به ديوان فدرال سوئيس بسته شود. به عبارت بهتر، فدراسيون فوتبال براي تغيير راي پرونده مارک ويلموتس بايد تمام تمرکز و داشته‌هاي خود را روي تغيير نظر داوران CASمنعطف کند و به خودش و همينطور به اهالي فوتبال ايران کد اشتباه ندهد.
اين روزها برخي از مسئولان براي افزايش اميد در اين پرونده و القاي اينکه هنوز چيزي براي فوتبال ايران تمام نشده، از وجود دو مرحله ديگر در رسيدگي به اين پرونده صحبت مي‌کنند اما واقعيت اين است که نبايد روي ديوان فدرال سوئيس حساب شود و با ادامه دار کردن پرونده، هزينه‌هاي اضافي به اين غرامت هنگفت اضافه شود.
در شرايطي که کشور در تنگناي اقتصادي به سر مي‌برد و فدراسيون فوتبال تا خرطناق در بدهي فرو رفته است، فقط دادگاه داوري ورزش و همينطور تلاش‌هاي مسئولان و نمايندگان فدراسيون در اين پرونده مي‌تواند گره‌گشاي اين غرامت چند ميليون دلاري شود.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد