ايسنا/  تصميمات اخير کنفدراسيون فوتبال آسيا درباره اسکان تيم‌هاي حاضر در ليگ قهرمانان آسيا در قطر، به شکل بسيار روشني با تبعيض عليه تيم‌هاي ايراني همراه شده است و در اين بين ناکارآمدي رايزني مديران بيش از هر چيزي در ذوق مخاطبان فوتبال ايراني مي‌زند.

کنفدراسيون فوتبال آسيا بار ديگر تصميم جنجال برانگيزي را به نفع تيم‌هاي عربستاني گرفته تا تبعيض اين نهاد عليه تيم‌هاي ايراني بيش از هميشه به چشم آيد.
تبعيض آشکار عليه تيم‌هاي ايراني
AFC ارزان‌ترين هتل مورد تاييد خود را در اختيار تيم‌هاي ايراني قرار داده که اين موضوع طي روزهاي گذشته با اعتراض رسمي استقلال هم مواجه شده است.
کنفدراسيون فوتبال آسيا براي رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي، براي نمايندگان هر کشور يک هتل را در نظر گرفته و هزينه هاي مربوط به پرواز و اسکان را هم خودش پرداخت مي کند. اين نهاد بين‌المللي براي انجام هماهنگي‌هاي مربوط به اين موضوع مذاکرات خود را با فدراسيون‌هاي عضو خود انجام داده که در اين زمينه فدراسيون فوتبال ايران نيز امور مربوط به چهار نماينده ايران را با هماهنگي AFC انجام داده است.
با اين حال برخلاف ساير کشورها که هتل پنج ستاره در اختيار گرفته‌اند، به تيم‌هاي ايراني هتل چهار ستاره اختصاص يافته که با توجه به وجود پرشمار هتل‌هاي پنج ستاره در کشور ميزبان جام جهاني، بسيار عجيب است و موجب ناراحتي تيم‌ها هم شده است.
اين در حالي است که پيش از رايگان شدن اسکان تيم‌ها، استقلال هتل پنج ستاره‌اي را براي تيمش در نظر گرفته بود که فدراسيون فوتبال اعلام کرده همه تيم‌ها بايد در هتل مورد تاييد AFC اسکان داشته باشند و در نتيجه هتل ۴ ستاره در مقايسه با هتل‌هاي ۵ ستاره نمايندگان ساير کشورها به ايران اختصاص يافته است!
از سوي ديگر اگر به تعداد تيم‌هاي حاضر در منطقه غرب آسيا هم نگاه شود، ايران و عربستان بيش از ساير کشورها نمايندگاني را در اين مرحله دارند و ايران هم مانند عربستان مستحق داشتن دو هتل براي اسکان چهار تيم خود است تا همانند سعودي‌ها، کرامت و شان تيم‌هاي ايراني هم در مجامع بين‌المللي حفظ شود و از اين حيث به اعتبار ايران لطمه‌اي نخورد.
خواب مسئولان فوتبال ايران
تمام اين اتفاقات در حالي رخ داده که فدراسيون فوتبال مسئول مستقيم مذاکره با AFC بوده و چنين اتفاقي رقم خورده است اما به اينکه حق تيم‌هاي ايراني در مرحله اسکان و ترانسفر ضايع شده توجهي نشده است.
حال مشخص نيست که فدراسيون فوتبال نسبت به اين موضوع اعتراض کرده و چنين اتفاقي براي تيم‌هاي ايران در آسيا رقم خورده يا AFC بدون دردسر خاصي اين تبعيض آشکار را عليه ۴ نماينده ايران در آسيا روا داشته است و سکوت فدراسيون فوتبال را به دنبال داشته است.
حدود ۲۰ روز تا شروع اين رقابت‌ها باقي مانده و بهتر است فدراسيون فوتبال ايران هم شرايط مشابه با شرايط تيم‌هاي عربستاني را براي نمايندگان ايران فراهم کند و جلوي ضايع شدن حق فوتبال ايران را بگيرد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد