خبر ورزشي/ سرمربي استقلال حتي اگر طي يک عمليات دقيق رياضي با محاسبات خودش هم وارد عمل مي‌شد، نمي‌توانست معادلات را اينقدر بد به هم بريزد.
مربيگري فقط به کت و شلوار پوشيدن و دست به سينه ايستادن لب خط هنگام مسابقات نيست. يک مربي همان طور که فرهاد مجيدي در دربي حذفي در نقش خود فرو رفت و يحيي گل‌محمدي در همين بازي با حضور تيمي که هر لحظه مي‌خواست نتيجه بازي را برگرداند تلاش مي‌کرد، نقش‌هاي متعددي را ايفا مي‌کند.
روز دربي باور کرديم استقلال صاحب يک مربي جوان و مسلط به کار شده است اما ساعاتي نگذشت که با يک استعفاي عجيب در فضاي مجازي همه چيز به هم ريخت.
راستي فرهاد مجيدي که در قالب يک مربي به خوبي وظايفش را انجام مي‌داد از اين استعفاي مصلحتي در اينستاگرام به دنبال چه اهدافي بود؛ تنبيه اعضاي هيئت مديره و مديرعامل؟ اعتراض به سفر - به تعبير او - بي‌موقع آقاي مدير به اروپا يا طنازي براي هواداران استقلال که امروز، فرد ديگري را به جز مجيدي در فينال جام حذفي روي نيمکت ندارند؟
او به کداميک اين از اين اهدافي که دنبالش بود، رسيد؟
سرمربي استقلال حتي اگر طي يک عمليات دقيق رياضي با محاسبات خودش هم وارد عمل مي‌شد، نمي‌توانست معادلات را اينقدر بد به هم بريزد. او بد بازي کرد، بي‌موقع‌تر از سفر سعادتمند به ايتاليا در فضاي مجازي استعفا کرد و تيمش که قدرت اتکاي بازيکنانش به او بود را براي چند روزي تنها گذاشت.
تنش‌ها و پچ‌پچ‌هايي که بازيکنان جوان پس از اين استعفا کردند، آيا در نهايت به سود استقلال شد؟ ما مي‌گوييم حتي اين آشتي‌کنان مصلحت‌جويانه با وساطت وريا غفوري و مجيد نامجومطلق، زيبايي‌هاي دربي حذفي را به بازي‌هاي کودکانه اي تشبيه کرد که مناسب مربيان حرفه‌اي نيست.
نه فقط استعفاي مجيدي که پست اينستاگرامي يحيي گل‌محمدي هم به شدت احساساتي بود و در فوتبال حرفه‌اي، اين قبيل حرکات را به بازي مربيان حرفه‌اي وقت شناس تشبيه نمي‌کنند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد