خبر ورزشي/ روزي که بعضي ها درهاي تمرين استقلال را به روي شفر و پسرش بستند و ساشا زبل و زرنگ از تمام آن وقايع فيلمبرداري کرد بايد فکر اين روزها را مي کردند؛ همان روزي که اجازه ندادند شفر در محل تمرين استقلال حاضر شود!
 صحبت درباره مطالبات مربيان خارجي استقلال بسيار است و هنوز خيلي ها در جريان حقايق قرارداد استراماچوني نيستند؛ چه رسد به وينفرد شفر که تاريخ قرارداد او به ماقبل سرمربي ايتاليايي مربوط مي شود.
در هر صورت مديرعامل باشگاه استقلال بعد از بازگشت از سفر ايتاليا اعتراف کرد شفر حاضر به مذاکره رودرو و تخفيف به استقلال نشده و سرسختانه همه مطالباتش را از باشگاه مي خواهد.
 اين مساله به مذاق عده اي خوش نيامده و مي گويند شفر که روزگاري براي هواداران استقلال شال آبي مي چرخاند چرا امروز حاضر نيست درصدي از قراردادش را (به خاطر همان هواداراني که مدام از محبتشان دم مي زند) ببخشد!
ما عکس هايي را در اينجا منتشر مي کنيم تا به همه ثابت شود دليل لجاجت شفر با باشگاه استقلال از کجا نشات مي گيرد.
روزي که بعضي ها درهاي تمرين استقلال را به روي شفر و پسرش بستند و ساشا زبل و زرنگ از تمام آن وقايع فيلمبرداري کرد بايد فکر اين روزها را مي کردند. همان روزي که اجازه ندادند شفر در محل تمرين استقلال حاضر شود و رسما به يک مربي خارجي توهين کردند بايد چنين روزهايي را از ذهنشان مي گذراندند.

آري، شفر براي هواداران استقلال شال مي چرخاند و پسرش را به زور به همين تيم تحميل کرد. چند خريد بيخود هم انجام داد که ضرر و زيانش به استقلال رسيد اما اگر او امروز حاضر به توافق و مصالحه نيست «دليل» دارد. اين عکس ها به طور واضح نشان مي دهد چرا شفر با باشگاه استقلال لج کرده است!


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد