ورزش 3/ مربي ايتاليايي باشگاه شهر خودرو هنوز تصميم نهايي خود را براي ادامه همکاري با اين باشگاه نگرفته است.
در حالي‌که قرار است در عصر دوشنبه (امروز) معارفه سيد مهدي رحمتي به عنوان سرمربي جديد شهر خودرو در کنار دستياران جديد خود محمد نوازي، علي سامره، علي اصغر قربانعلي پور و اشکان نامداري در زمين منزل آباد مشهد انجام پذيرد، استفان کوزين مربي ايتاليايي عنابي‌پوشان در اين مراسم غايب خواهد بود؛ وي که راهي سفر براي استراحت شده بود، گمانه‌زني‌هاي بسياري درباره آينده‌اش شکل گرفته است.
او هنوز موضع رسمي خود درباره ادامه همکاري با شهر خودرو را نگرفته است، هر چند که يک فصل ديگر قرارداد دارد اما بي‌ميل به جدايي نيست؛ مهدي رحمتي نام کوزين را در ليست دستياران خود قرار داده و مشخص نيست آيا وي به درخواست رحمتي پاسخ مثبت خواهد داد يا خير؟
کوزين از اواسط ليگ نوزدهم و پس از انتخاب مجتبي سرآسيايي به عنوان سرمربي، دستيار وي معرفي شد و پس از آن يک بازي سرمربي موقت مشهدي‌ها بود و در اتمام ليگ هم در کنار سهراب بختياري زاده قرار داشت؛ بدون ترديد اما هر تصميمي کوزين براي ادامه همکاري‌اش با شهر خودرو بگيرد، اين مربي ايتاليايي قادر نخواهد بود تا در روز معارفه کادرفني جديد شهر خودرو در کنار آن‌ها حضور داشته باشد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد