خبر ورزشي/ با نامه فيفا و درخواست وزير ورزش، مرجع قضايي که قرار بود به پرونده مارک ويلموتس رسيدگي کند فعلاً متقاعد شده اجازه دهد فدراسيون فوتبال بدون دغدغه خاطر از خود در دادگاه بين‌المللي ورزش دفاع کند تا رأي پرونده مارک ويلموتس را بشکند.
فيفا برپايي دادگاه براي کساني که قرارداد مارک ويلموتس را تنظيم و امضا کردند را غيرقانوني دانست و در نامه‌اي به فدراسيون فوتبال ايران اعلام کرد اين اتفاق در صورتي که رخ دهد دخالت دولت در امور فوتبال محسوب مي‌شود و آن‌وقت است که بايد در انتظار تعليق باشد. به‌دنبال اين اتفاق بر پايي دادگاه براي مسببين قرارداد مارک ويلموتس منتفي شد!
نامه فيفا به فدراسيون فوتبال البته با واکنش‌هايي همراه بود. از جمله اين واکنش‌ها مصاحبه رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي بود. پژمان‌فر در اين باره گفت: «مسلماً در صورت مشخص شدن تمام ابعاد اين پرونده، فيفا همان‌طور که به خودش اجازه نداده در بعضي پرونده‌ها در کشور‌هاي مختلف از جمله «کالچوپولي» ايتاليا ورود کند، در اين مسئله هم مداخله‌اي نخواهد داشت و حتي براي مبارزه با فساد در فوتبال از اقدامات صورت گرفته در داخل ايران نيز حمايت خواهد کرد.»
اختلاف نظر فيفا و مقامات دولتي در خصوص قرارداد مارک ويلموتس بر سر چيست؟ فيفا مي‌گويد مشکلي با مبارزه دولت با تخلفات فوتبالي ندارد و مانع از حضور پليس حتي در صحنه تخلفات نمي‌شود، اما دادگاهي کردن ۸ نفر از مديران فدراسيون فوتبال ايران به خاطر قرارداد سرمربي تيم ملي دخالت مقامات دولتي در امور فوتبال محسوب مي‌شود. به باور فيفا پليس در صورتي مجاز به دخالت در قرارداد اين مربي مي‌شود که در اين قرارداد پولشويي صورت گرفته باشد يا اتفاقاتي از اين دست، اما قراردادي بسته شده و به استناد اين قرارداد سرمربي تيم ملي فوتبال ايران به فيفا شکايت کرده و رأيي گرفته و با اعتراض فدراسيون فوتبال ايران به رأي صادره، پرونده به دادگاه بين‌المللي ورزش ارجاع داده شده و اين يک اتفاق طبيعي است.
با وجود نامه فيفا وزير ورزش و معاونان او و همچنين اعضاي هيئت‌رئيسه در نشست کميسيون اصل ۹۰ حاضر شدند و صحبت‌هاي خود را در اين زمينه مطرح کردند و البته وزير ورزش در مجلس شوراي اسلامي به نکته ظريفي در اين باره اشاره کرد و گفت اگر افرادي به اين خاطر در تهران دادگاهي شوند دادگاه بين‌المللي ورزش هم حق را به مارک ويلموتس مي‌دهد، در حالي که در اين پرونده احتمال برنده شدن فدراسيون فوتبال وجود دارد.
با توضيحات وزير ورزش و جوانان و همچنين نامه فيفا مرجع قضايي که قرار بود به اين پرونده رسيدگي کند فعلاً متقاعد شده اجازه دهد فدراسيون فوتبال بدون دغدغه خاطر از خود در دادگاه بين‌المللي ورزش دفاع کند تا رأي پرونده مارک ويلموتس را بشکند.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد