مهر/ فدراسيون جهاني فوتبال سرانجام مقابل دروازه‌بان‌هاي فوتسال و اعتراضشان به قانون جديد کوتاه آمد.
تيرماه امسال بود که قوانين جديد فيفا در ارتباط با رشته فوتسال رسانه اي شد. 
يکي از اين قوانين مربوط به رنگ لباس و محافظ آرنج و زانوي دروازه بان ها بود. در اين قانون آمده بود که محافظ آرنج بايد با لباس و محافظ زانو بايد با شورت ورزشي همرنگ باشد. 
اين قانون اعتراض گسترده دروازه بان هاي دنيا و تشکيل کمپين جهاني را عليه فيفا در  پي داشت. در اين کمپين که «فيليپ کد» دروازه بان بريتانيايي و دو نفر ديگر اين کمپين را راه اندازي کردند، تاکيد شده بود پيدا کردن کيت هاي رنگي با کيفيت دشوار است و فيفا بايد قانون را به همان محافظ‌هاي سفيد و سياه رنگ برگرداند.
بيش از ۲ هزار نفر از سراسر دنيا اين کمپين اعتراضي را امضا کرده بودند. 
اين اعتراض سرانجام بعد از گذشت حدود دو ماه به نتيجه رسيد. فيفا اعلام کرد که از قانون جديد خود صرفنظر مي کند و در صورتي که امکان استفاده همرنگ لباس و محافظ ها وجود نداشت، دروازه بان ها مي توانند از محافظ هاي سفيد و سياه رنگ استفاده کنند. 

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد