ايلنا/ سرمربي سابق تيم شهرخودرو مشهد به پيشنهاد همکاري باشگاه خوشه طلايي ساوه پاسخ منفي داد.

باشگاه خوشه طلايي ساوه براي انتخاب سرمربي جديد اين تيم به سهراب بختياري زاده پيشنهاد همکاري ارائه کرد.
بختياري زاده که در اواخر ليگ نوزدهم هدايت شهرخودرو مشهد را در دست داشت به اين پيشنهاد همکاري پاسخ منفي داده است.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد