ميزان/ سرمربي سابق تيم فوتبال ماشين‌سازي تبريز گفت: فکر مي‌کردم در ماشين‌سازي مي‌مانم و براي همين دو پيشنهاد ليگ برتري را رد کردم.
هومن افاضلي که فصل گذشته توانست ماشين‌سازي تبريز را در ليگ برتر نگه دارد از اين تيم جدا شده و مقصد بعدي‌اش براي سرمربيگري هنوز مشخص نيست. بخش هايي از مصاحبه افاضلي را در زير مي خوانيد.
***
* ماشين‌سازي واگذار شد و سياست‌هاي باشگاه تغيير کرد. من چون فکر مي‌کردم همکاري‌ام با ماشين‌سازي ادامه پيدا مي‌کند دو پيشنهاد ليگ برتري و يک پيشنهاد ليگ يکي را رد کردم و فعلاً برنامه‌ام براي فصل آينده مشخص نيست.
* يکي از ايراد‌هاي باشگاه‌هاي ما اين است که قرارداد مي‌بندند و بعد بازيکن را به تست پزشکي مي‌فرستند و اگر در تست پزشکي مشکلي پيش بيايد بايد همه قرارداد را پرداخت کنند. در حالي که همه جاي دنيا اول تست پزشکي مي‌گيرند و بعد از آن قرارداد مي‌بندند و عکس مي‌گيرند و ممکن است براي تبليغ کنفرانس خبري هم بگذارند. ما اين مسائل را نه رعايت مي‌کنيم و نه بلديم. بازيکن يک طرفه قراردادش را فسخ مي‌کند بدون اينکه استعلام بگيرد شرايط به چه شکل است. متاسفانه به نظر مي‌رسد خيلي چيز‌ها را بلد نيستيم و خيلي از مدير‌هاي غيرفوتبالي فقط مي‌آيند که بگويند فلان کار را انجام داديم و شش ماه بعد هم عوض مي‌شوند.
* ما بيشتر از اينکه به بازيکن و مربي خارجي نياز داشته باشيم به مدير خارجي نياز داريم که به اينجا بيايند و نکاتي را به مديران فوتبالي ما ياد بدهند. وقتي فدراسيون ما با آن بزرگي در قرارداد ويلتموس اشتباه مي‌کند معلوم است که وضع باشگاه بهتر از اين نمي‌شود. اين در حالي است که اگر مربيان و بازيکنان ضمانتنامه بگيرند اگر پولشان پرداخت نشود آن را به اجرا مي‌گذارند و به راحتي پولشان را مي‌گيرند و اين مسائل هم پيش نمي‌آيد.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد