فارس/ ذيحساب باشگاه استقلال از سمت خود کنار رفت.
لعبت خليلي ذيحساب باشگاه استقلال که از طرف وزارت ورزش و جوانان در اين باشگاه ماموريت داشته امروز از سمت خود کناره گيري کرد.
به اين ترتيب وي از امروز مسئوليتي در قبال امور مالي و ذيحسابي باشگاه استقلال نخواهد داشت.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد