ايسنا/ دارنده نشان طلاي فوق سنگين کشتي آزاد و فرنگي آسيا و سرمربي اسبق تيم ملي نوجوانان مي‌گويد: اصلاً به صلاح نيست که در مقطع کنوني محمد بنا از تيم ملي برود.
عليرضا لرستاني در خصوص استعفاي محمد بنا اظهار کرد: عاشق‌ترين مربي کشتي فرنگي ايران، محمد بنا است و من اين کار را قهر نمي‌دانم بلکه بنا مي‌خواهد بداند که رئيس و دبير فدراسيون چقدر ايشان را دوست دارند.
وي با بيان اينکه آقاي بنا را به‌عنوان يک عاشق و دلسوخته کشتي قبول دارم، اضافه کرد: البته بارها به سرمربي تيم ملي نقد کرده‌ام که اين‌ها از روي دلسوزي بوده و خودش هم اين موضوع را مي‌داند.
لرستاني تاکيد کرد: اگر بنا نباشد چه کسي بايد باشد، بچه‌ها بنا را دوست دارند و حداقل تا المپيک بايد سرمربي تيم ملي باقي بماند.
سرمربي سابق تيم ملي نوجوانان تصريح کرد: نبود بنا انسجام تيم ملي را از بين مي‌برد، چون مربي مثل يک پدر است و اصلاً به صلاح نيست که در مقطع کنوني برود.
وي اضافه کرد: آقاي بنا مثل يک فرمانده قوي بوده و رمز موفقيتش نيز همين است و مي‌داند در مسابقات مهم چکار کند.
لرستاني با بيان اينکه بهتر است شرايط براي ادامه همکاري بنا در تيم ملي کشتي فرنگي فراهم شود، تاکيد کرد: بي‌ترديد اين کار به نفع کشتي کشورمان است و اميدواريم شرايط مدنظر طرفين فراهم شود.


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد